Een mens is een tweeledig wezen:

  • we hebben een ego of ik en
  • we hebben een Zelf of Ziel.

Het Zelf is wat we werkelijk zijn, ons Ware Zelf: onbegrensd op elke mogelijke manier, ‘all possibilities’ (oneindige mogelijkheden). Je kunt het ook Eenheidsbewustzijn noemen. Het Zelf IS, het is niet ‘iets’ of ‘iemand’, het is het Pure Zijn zelf.

Het ego ontstaat op het moment dat je jezelf gaat ervaren als ‘ik’, losstaand van andere ‘ikken’. Je gaat de wereld verdelen in ‘ik’ en ‘niet-ik’. Dat is de essentie van dualiteit. Je ervaart jezelf niet meer als Alles (= Zelf), maar als afgescheiden.

Dit ego is niet wat je bent, het is wat je gaat ‘geloven’ dat je bent. Wat je bent is Zelf. Het geloof een ‘afgescheiden ik’ te zijn is in feite de ontkenning van het Zelf, van wat je werkelijk bent.

“Het ego is wat je NIET bent, maar wat je ‘denkt’ te zijn.

Helaas identificeert 99,99% van de mensen zich met dit ik of ego. Het overlevingsgedrag dat voort komt uit afgescheidenheid is de bron van alle problemen die we op deze planeet hebben.

“Het doel van elke (ware) spirituele stroming is dan ook om de illusie (Sanskriet: Maya; Joods-Christelijk: de duivel) van het ik of ego te doorzien en onszelf weer te ervaren als het Zelf.”

In het artikel De essentie van het ego kun je uitgebreidere informatie vinden over het ego.