De naam SoulNature is samengesteld uit Soul en Nature.

  • Nature representeert het aardse, de psychologische kant, de werking van het ego.
  • Soul representeert de spirituele kant, zingeving, de aard en wetten van het Zelf.

Soul en Nature, oftewel spiritualiteit en psychologie, zijn binnen de visie van SoulNature niet strikt gescheiden. De aanpak van SoulNature richt zich op de samenwerking van Zelf en ego, waarbij het ego idealiter het uitvoerende orgaan van het Zelf is.

De categorie Geïntegreerde spiritualiteit focust zich op de Soul-kant, het Zelf, Ziel, Bron, Eenheidsbewustzijn, met alle bijbehorende mechanismen.

SoulNature - Expertisecentrum voor Zelf-bevrijding

Artikelen over Geintegreerde spiritualiteit

Wat is het Zelf?

Een mens is een tweeledig wezen: we hebben een ego of ik en we hebben een Zelf of Ziel. Het ego is het geloof een afgescheiden ik te zijn, losstaand van andere ikken. Dit is niet zo, het is slechts wat je bent gaan geloven. 99,99% van de mensen identificeert zich met...

Wat is de schaduw?

De schaduw is een begrip uit de Jungiaanse psychologie. Wikipedia omschrijft het als volgt: De schaduw betekent in de jungiaanse psychologie het deel van het onbewuste, bestaande uit verdrongen zwakheden, tekortkomingen en instincten. Het is een van de drie meest...