Home » Kennisdatabase » Publicaties in vakbladen en e-zines » Meditatie: de Weg tot Goddelijkheid
SoulNature - psycholoog Almere

Meditatie: de Weg tot Goddelijkheid

door | 1 jan, 2000 | Publicaties in vakbladen en e-zines

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Religie & Mystiek, 200?

wetenschapEnergie

Einstein heeft het jaren geleden al ontdekt. Energie is massa oftewel materie is energie. Ons lijf dat zo stevig lijkt is dus feitelijk ook niks anders dan verdichtte energie. De oude chinezen hadden dit lang geleden al door en ontdekten zelfs energiepatronen in ons lichaam. Door cruciale punten op deze energielijnen te beïnvloeden kunnen blokkades worden opgeheven en kan de natuurlijke energie, chi genaamd, weer stromen. Hierop zijn bijvoorbeeld de acupunctuur, acupressuur en diverse soorten massage gebaseerd. De oude Indiërs wisten evenzeer dat het lichaam uit energie bestond en stoelden daar hun geneeskunde, de ayurveda, op, zoals ook de Hatha Yoga poogt door middel van het aannemen van specifieke houdingen de doorstroming van de levensenergie te bevorderen en zo eenheid (= yoga) te bereiken. De hele chakraleer, bloesemtherapie en homeopathie werken eveneens met energie. En dan te bedenken dat wij ons nog voorstaan op ons technisch vernuft ook. In feite hebben we het wiel, in dit geval E=mc2, gewoon opnieuw uitgevonden en dat zal niet voor het laatst zijn.

Energie is een trilling, een (golf)beweging. De frequentie van deze trilling is niet voor iedereen hetzelfde. De fysieke materie bevindt zich op het laagste trillingsniveau dat wij kennen. Het is energie in zijn meest verdichtte vorm. Voor velen is dat het enige niveau dat zij kennen. Wat je niet ziet is er niet. De wetenschap gaat vaak van dit principe uit: alles wat niet bewezen kan worden is er niet en dus is er ook geen God. Feitelijk druist dit helemaal tegen de wetenschappelijke gedachte in, want een elementaire stelling luidt:

“Elke theorie wordt als waar aangenomen, totdat het tegendeel bewezen is.”

Reductie is dan ook een veelgebruikte methode. Je sluit zoveel mogelijk theses uit en degene die overblijft is de (voorlopige) waarheid. Waarom dit principe verlaten wordt, zo gauw spiritualiteit om de hoek komt kijken is mij onduidelijk. De wetenschap is blijkbaar zijn eigen godsdienst geworden en net zo inflexibel als de meeste grote wereldgodsdiensten, zoals maar weer eens blijkt uit recente uitspraken van de Roomse encycliek (vrij vertaald: “we willen wel met andere godsdiensten praten, maar wij bezitten de enige werkelijke waarheid”).

Werken met energie

chakra'sGelukkig zijn er ook velen die iets verder kijken dan hun neus lang is. In feite is het idee dan een mens meerdere lichamen heeft, die ieder een andere energie, d.i. een andere frequentie, hebben niet eens zo onlogisch. Het fysiek-etherische lichaam bijvoorbeeld, de hoogste laag van het fysieke lichaam, kun je gewoon voelen.

Beweeg je handen heel langzaam naar elkaar toe en op een gegeven moment zul je een soort weerstand voelen, alsof er luchtkussentjes tussen je handen zitten.

Dat is je fysiek-etherisch lichaam, ook wel energielichaam genaamd.

Ook als je met je handen op een paar centimeter van iemands lijf zijn of haar lichaam ‘aftast’ zul je ditzelfde verschijnsel ervaren.

Je kunt warmte en kou ervaren en verdikkingen en verdunning op bepaalde plekken.

Zo kun je bijvoorbeeld chakra’s voelen.

Probeer het maar eens, het is helemaal niet moeilijk; je hoeft je alleen maar op je handen te concentreren.

Therapeutic touch en Reiki zijn hier bijvoorbeeld op geënt. Als je iets gevoeliger bent, kun je zelfs een tweede laag iets verder van het lichaam voelen. Dat is het emotielichaam oftewel het astrale lichaam. Nog iets verder van het fysieke lichaam verwijdert bevindt zich het mentale lichaam, het denklichaam. Ieder volgend lichaam heeft een fijnere trilling, een hogere frequentie. Om deze te kunnen waarnemen moet je eigen gevoeligheid dus ook toenemen, moet ook de frequentie van je eigen trilling worden verhoogd. Dat is wat meditatie in feite doet. Meditatie verhoogt je trilling en dus je gevoeligheid voor minder vaste vormen. Zo ontstaan ook paranormale gaven. Je verhoogt je eigen frequentie en stemt je af op hogere trillingen, waardoor je emoties , beelden of gedachten kunt opvangen en die eventueel zelfs beïnvloeden.

De drie werelden: mentaal, astraal en fysiek

De fysieke (inclusief het etherische), astrale en mentale lichamen vormen tezamen de creatie. In het Sanskriet heet dit Tripura (tri = drie, pura = lichaam of wereld). Alles in de fysieke creatie bezit deze 3 lichamen. Ook de planeet aarde, de zon, de maan, de sterren, het melkwegstelsel. Deze behoren allemaal tot de fysieke creatie en bezitten dus meerdere lichamen of niveaus. De manier waarop wij met de natuur omgaan, de uitputting van de grondstoffen, het kappen van de regenwouden, de enorme afvalberg, chemisch afval, al deze aanslagen op de natuur doen moeder aarde dus daadwerkelijk fysiek pijn, om nog maar te zwijgen over de emotionele pijn die zij door ons leidt. Zoals kankercellen in het menselijke lichaam huis kunnen houden, zo zijn wij mensen bezig met onze planeet.

De hele creatie, de 3 werelden, is vergankelijk. Je wordt fysiek geboren, leeft een tijdje en sterf fysiek weer. De reïncarnatietheorie volgens het hindoeïsme, gaat er van uit dat je afdaalt in de creatie, eerst causaal (het hoogste niveau van de mentale werelden), vervolgens mentaal, astraal, etherisch en ten slotte fysiek. Als je sterft gebeurt het tegenovergestelde proces, het leven trekt zich steeds verder terug uit de creatie. Totdat je weer toe bent aan een volgende creatie en het hele spelletje weer van voren af aan begint. Involutie en evolutie. De mate waarin je je terugtrekt in de hogere lagen is afhankelijk van de ontwikkeling die je tijdens je leven op het gebied van liefde en wijsheid hebt gemaakt.

meditatieVan tijdelijk naar eeuwig

Het causale lichaam bevindt zich op de scheidslijn tussen het vergankelijke en het onvergankelijke, de creatie en het niet-gemanifesteerde. De lichamen die niet deelnemen aan het reïncarnatieproces, maar die gewoon ‘zijn’ (en niet ‘worden’) dragen namen als Boeddhisch niveau, Nirvana, Paranirvana en Mahaparanirvana. Dit zijn de werelden van God, Christus en Boeddha. Door middel van meditatie kun je je trilling zover verhogen dat je deze niveaus kunt bereiken. Je stijgt dan boven je fysieke ongemakken uit, boven je emoties en zelfs boven je gedachten, totdat je in een ‘schijnbare’ leegte belandt waar tijd en ruimte niet meer spelen. Daar kun je het Koninkrijk Gods ervaren, daar is de Verlichting. De term Verlichting kun je letterlijk nemen. Hoe hoger de frequentie des te lichter wordt het. Zelf-realisatie (causaal/boeddhisch niveau) en uiteindelijk God-realisatie is dan ook het enige ware doel van meditatie. Dat je daarbij nog wat Siddhi’s (= paranormale vermogens) op doet is leuk meegenomen, maar nooit een doel op zich, alhoewel bepaalde yogascholen daar anders over denken en er zich zelfs in specialiseren (bijvoorbeeld Kundalini-yoga en fakirs). Doordat je trilling verhoogd wordt kun je als vanzelf contact maken met de hogere werelden, je bereikt gewoon de gewenste gevoeligheid, verfijning, daarvoor op je weg naar je eigen Goddelijkheid. Net zoals je met een klein beetje oefenen al het etherische lichaam kunt waarnemen, zo kun je met iets meer oefening het gevoelslichaam of het mentale lichaam waarnemen. Dan weet je bijvoorbeeld ineens wat iemand een seconde daarna gaat zeggen of voel je of iemand verdrietig of boos is. Iedereen kan dat. Sterker nog iedereen doet het, alleen hebben velen van ons zich afgesloten van deze signalen, ze bewust of onbewust negerend. Wie van u kent niet het verschijnsel dat je iemand die je voor het eerst ontmoet niet mag? Of juist wel. Je voelt iemand dan gewoon aan op astraal niveau (=gevoelsniveau).

Meditatie: de Weg tot Zelf- en God-realisatie

Door middel van meditatie (ongeacht of je nu op Christus, Hebreeuwse heilige namen, Boeddha, hindoe-god(inn)en of soefi-heiligen mediteert) kun je dus je gevoeligheid verhogen. Daardoor kun je beelden gaan zien in de astrale wereld, kun je met geesten, gidsen, doden en weet ik wat niet meer gaan spreken, kun je in verleden en toekomst kijken en healing toepassen. De hele paranormale sector drijft op dit contact met, voornamelijk, het astrale. En daar schuilt dan ook het gevaar in. Veel mensen die ontdekken dat ze bepaalde gaven hebben denken dat ze heel wat bereikt hebben. Ze kunnen met engelen spreken, met Jezus, met hun overleden oma. Nou, als die de waarheid al niet zeggen? Misschien doen ze dat ook wel, misschien ook niet. Feit blijft dat dit zich allemaal op astraal niveau afspeelt, slechts één treetje boven onze fysieke wereld, in de onderste 10% van onze potentie. Dat er daarboven nog veel meer lagen zijn die zoveel meer te bieden hebben, zoveel meer kracht en liefde, ontgaat hen volledig. Dat is ook de reden dat er in de Bijbel gewaarschuwd wordt voor tovenaars, mensen die met de doden spreken, wichelaars, toekomstvoorspellers en meer van dergelijke lieden. Dat is volgens mij dus niet per definitie, omdat deze praktijken op zich zo gevaarlijk zijn, alhoewel er wel degelijk zeer grote risico’s aan zitten. De waarschuwingen zijn meer bedoeld om ons er van bewust te maken dat het astrale niveau slechts een tussenstap is, slechts een weinig hoger dan ons fysieke niveau. Door je daar op blind te staren, ontgaat je datgene waar het werkelijk om gaat. Meditatie is bedoeld om je eigen Goddelijkheid te bereiken of om tot God te komen. De vele goden en godinnen uit oude culturen, zoals het hindoeïsme, maar ook de Griekse, Romeinse en Egyptische culturen, zijn niks anders dan specifieke manifestaties van de Almachtige God. De Goddelijke energie kan zich op vele manieren manifesteren en aan iedere vorm zijn bepaalde Goden dan wel Godinnen gekoppeld. Deze kun je dus ook uitstekend gebruiken om bepaalde energieën te versterken of te ervaren. Daar is niks mis mee. Houd alleen in je achterhoofd dat ook dit slechts tussenstations zijn naar het uiteindelijk reisdoel, het bereiken van je eigen Goddelijkheid of de eenwording met God of het binnengaan van het Koninkrijk Gods, zoals wij het vanuit onze christelijke traditie noemen. Islamieten noemen het Allah, boeddhisten noemen het Nirvana en hindoes Brahman. Het is allemaal hetzelfde, alleen de wegen die genomen worden verschillen. Laat je daardoor echter niet in de luren leggen. Wat voor prachtige mystieke ervaringen je ook hebt, het is niet het einde, het Valhalla. Zie het als een bevestiging dat je op de goede weg bent en volhardt in je meditatie. Zo ook met mediamieke gaven. Deze kunnen hartstikke nuttig zijn om te gebruiken, maar het zijn slechts vaardigheden, hulpmiddelen en meer niet. Maak er gebruik van waar nodig, laat het je helpen je Pad te vinden en ga dan weer vrolijk op Weg, vervolg de nooit eindigende reis naar God. Het bereiken van (je eigen) Goddelijkheid is het uiteindelijke doel van het leven en meditatie is daartoe de Weg.

(N.B. inhoudelijk klopt de tekst wel, maar ik zou deze nu niet meer zo schrijven)

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs?

Klik dan op onderstaande link (daarmee geef je toestemming dat deze gegevens worden opgeslagen).

[activecampaign form=1]

Publicaties

Dit artikel is eerder gepubliceerd in een vakblad of e-zine. De categorie ‘publicaties in vakbladen en e-zines’ vormt een historisch archief en is ook zo bedoeld. De inhoud weerspiegelt waar ik toen stond (zie blad en datum bovenaan het artikel) en het hoeft niet noodzakelijk mijn huidige visie te weerspiegelen. Ik ben sindsdien immers ook weer een stuk verder in mijn ontwikkeling.

 

Gerelateerde artikelen

Om Kalike (to little Kali)

Om Kalike (to little Kali)

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Kali is de Hindoe-godin van vernietiging en dood. Kalike, little Kali, doodt het ego, zodat het Ware Zelf (Atman) kan in volle luister kan stralen.

lees verder
Met een open hart

Met een open hart

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Spirituele ontwikkeling maakt dat je steeds fijngevoeliger wordt en steeds meer moeite krijgt met de zware energie op aarde. Hier heb je mee te leren omgaan

lees verder
Dualiteit

Dualiteit

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Door de wereld te verdelen in ‘ik’ en ‘niet-ik’ heb je dualiteit gecreeerd. Daardoor kun je dingen buiten jezelf plaatsen. Dualiteit bestaat echter niet, alles is in je.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tweet
Share
Share
Pin