SoulNature - psycholoog Almere

Licht, vuur en kracht

door | 10 apr, 2003 | Publicaties in vakbladen en e-zines

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Religie & Mystiek, 2003

 

heilige boekenHeilige boeken

Heb je de Bijbel wel eens gelezen? Of de Koran? De Veda’s, de Upanishads, de Bhagavat Gita, de Daodejing? Dit zijn enkele van de Heilige Boeken die ten grondslag liggen aan de grote wereldgodsdiensten. Het is eigenlijk niet goed mogelijk om een enigszins steekhoudende en niet puur uit vooroordelen bestaande mening te hebben over religies, inclusief degene die je zelf praktiseert, zonder een zekere basiskennis te hebben van de grondslagen van die religies. Het lezen van dit soort basis-boeken is daartoe een goede methode. Directe Kennisoverdracht van een Guru of anderszins Ingewijde (N.B. dat is iets anders dan een theoloog of priester) is nog beter, want de hoeveelheid esoterische Kennis die is opgeslagen in de Heilige Boeken is werkelijk duizelingwekkend en voor een leek absoluut niet te doorgronden. Je kunt dingen slechts begrijpen op het niveau waarop je zelf functioneert. Vandaar dat het contact maken met de Hogere lagen in jezelf, het overstijgen van je persoonlijkheid (handelen, voelen en denken), zo van wezenlijk belang is.

Meditatie

De geëigende manier daartoe is meditatie: het contact leggen met, in ieder geval, je eigen Ziel, en indien mogelijk met je Hogere Zelf, Monad, Spirit en uiteindelijk het Goddelijke. Zonder een zekere connectie met je Ziel kun je Heilige Geschriften lezen totdat je een ons weegt, maar je zult zijn als eenoog in het land der blinden: volledig gespeend van enige er werkelijk toe doende Wijsheid (hetgeen iets anders is dan (rationele) kennis). Dat is ook het punt waarop de wetenschap volledig mank gaat. Zolang je het fysiek meetbare als uitgangspunt neemt beperk je jezelf tot de fysieke dimensie en aangezien die hooguit enkele procenten van de totale werkelijkheid beslaat, geeft dat wel aan wat het niveau is waarop de (westerse) maatschappij functioneert. Dit geldt net zo goed voor ‘wetenschappen’ als psychologie en theologie. Dit leidt tot uitwassen als de gedragswetenschapper Burrhus Skinner, die mensen beschouwde als black boxes, kneedbaar als klei tot elke gewenste vorm, of als theologen die beweren dat God niet bestaat, terwijl ze nog nooit ook maar een greintje van het Goddelijke ervaren hebben. God is namelijk niet via het denken te ervaren. Sterker nog, het denken is nou juist datgene wat het ervaren van het Goddelijke blokkeert.

koranHeilige talen

Ik merk dat ik afdwaal van de kern van mijn betoog; vergeef mij mijn stokpaardje. Terug naar de Heilige Boeken. Is het je tijdens het lezen van deze boeken, wel eens opgevallen dat ze een heel verschillende uitwerking op je gemoed hebben? Dat ze een andere energie uitstralen, zeg maar? Neem alleen maar de Bijbel, het boek dat de meeste lezers van deze blog waarschijnlijk het meest bekend is. De Bijbel bestaat uit een Oud Testament en een Nieuw Testament. Lees voor de gein eens wat stukken uit beide delen en vergelijk eens hoe die beide testamenten op je over komen. Het Oude Testament staat vol strijd en het godsbeeld is dat van een wrekende god. Oog om oog, tand om tand lijkt het devies en het naleven van geboden en verboden lijkt nogal belangrijk te zijn. Het Nieuwe Testament is veel meer gericht op liefde, medemenselijkheid en compassie. Als je de Koran er nog eens naast legt, zul je zien dat dat boek verbazend veel op vooral het Oude Testament lijkt. Deze gelijkenis is niet toevallig.

Taalontwikkeling

Het christendom is zijn grote vlucht eigenlijk pas begonnen toen het werd opgepikt door de Grieken en de Romeinen. Veel oude Bijbelteksten zijn vertaald vanuit het Aramees, de taal die Jezus sprak, naar het Grieks en later naar het Latijn. Grieks en Latijn zijn eigenlijk de talen die het meest met het christendom in verband gebracht worden. Bij het Oude Testament is dat meer het Hebreeuws. De Koran is natuurlijk in het Arabisch geschreven. In het hindoeïsme en boeddhisme is met name Sanskriet de toonaangevende taal (en in het boeddhisme misschien ook het Pali). Het zijn allemaal oude talen die niet meer gesproken worden in deze vorm, met uitzondering van het Arabisch (de islam is dan ook de meest recente van de grote godsdiensten). Het hedendaagse Sanskriet verschilt behoorlijke van het oude Sanskriet, in Israël spreken ze tegenwoordig vooral Ivriet (een moderner soort Hebreeuws) en oud-Grieks en Latijn worden alleen nog op het gymnasium gedoceerd en voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt (Latijn). Natuurlijke spreken de Grieken ook nog steeds Grieks. Het Chinees (taoïsme, confucianisme, boeddhisme) is van zichzelf al een taal met karaktertekens (in plaats van letters) die voor meerdere uitleg vatbaar zijn en door de eeuwen heen zijn de betekenissen van veel karakters ook flink veranderd.

Heilige talen versus spreektalen

De hier genoemde oude talen zijn niet zomaar gewone spreektalen: het zijn Heilige Talen. Dat betekent dat de woorden of klanken nog een rechtstreekse verbinding hebben met hun Goddelijke oorsprong. Dit in tegenstelling tot de moderne talen. Als ik het woord ‘tafel’ een kwartier lang achter elkaar herhaal zal er verdomd weinig met me gebeuren. Als ik echter een kwartier lang Om, Yehovah of Allah intoneer dan heb ik grote kans dat ik wel merk dat het iets met me doet. Probeer het maar eens (als je niet gewend bent om te mediteren zal een kwartiertje misschien niet genoeg zijn; je kunt het dan beter een paar weken achter elkaar dagelijks een kwartiertje doen).

torahTaal en energie

Dat de verschillende Heilige Boeken zo’n andere energie uitstralen heeft o.a. te maken met de taal waarin ze geschreven zijn. Ook de taal en het volk of ras zijn met elkaar verbonden. Ieder van de Heilige Talen is verbonden met een ander aspect van het Goddelijke.

Licht

Sanskriet en Grieks reflecteren het Licht-aspect van God. Het chanten (zingen van mantra’s en religieuze liederen) in deze talen kan dan ook leiden tot mystieke Licht-ervaringen. Het Latijn reflecteert meer een combinatie van het Goddelijke Licht en Aarde. Neem Gregoriaanse gezangen: statig, gedragen (Aarde), sereen en mystiek (Licht).

Vuur

Een stevig contrast daarmee vormen het Hebreeuws en het Arabisch, welke beide echte Vuur-talen zijn (N.B. Hebreeuws is een combinatie van Vuur en Aarde). Het is niet voor niks dat die jongens daar al duizenden jaren met elkaar overhoop liggen. Luister naar Klezmer (joodse volksmuziek); een en al vuur en beweeglijkheid. Zing Hebreeuwse of Arabische mantra’s en je zult merken dat je het warm krijgt, de neiging krijgt steeds feller te zingen en/of bewegen en als je echt ver gevorderd bent zul je het vuur letterlijk voelen of zien: het transformerende Goddelijke Vuur. Het Arabisch is daarbij nog iets meer gericht op Macht. Ook dat verklaart weer wat van de Arabische cultuur.

Water

Het Chinees tenslotte is gekoppeld aan het element Water. Chinese muziek is dan ook sierlijk en beweeglijk en Chinezen hebben niet voor niks de naam ongrijpbaar en ondoorgrondelijk te zijn: water is vloeibaar en stroomt zo tussen je vingers door, ongrijpbaar.

Taal en volksaard

Ik durf niet te beweren dat de talen de volksaard bepalen. Ik denk dat het meer een wisselwerking is; dat een bepaalde taal ook alleen maar in bepaald gebied tot ontwikkeling heeft kunnen komen. Ook de muziek heeft een relatie met zowel de taal als de volksaard. Neem de combinatie van Duits of Germaans met marsmuziek, de gepassioneerdheid van de Middellandse Zee-volkeren, het zwierige amoureuze Frans of het stijve Engels, de soul en blues van de Afro-Amerikaanse medemens. Het is dus helemaal geen toeval dat er zo’n grote verschillen zitten tussen de muzieksoorten van de verschillende volkeren en rassen, net zo min als dat die verschillen er zijn in religieuze beleving. Het zijn allemaal verschillende facetten van het Goddelijke, de verschillende kleuren van de Goddelijke Prisma.

Nawoord

Nog een saillant detail: het ‘oog om oog, tand om tand’ uit het Oude Testament (Jodendom) is niet anders dan wat in het verre oosten Karma genoemd wordt of in de westerse wetenschap ‘actie is reactie’. Zo is het cirkeltje weer rond of zoals de Soefi’s (esoterische stroming van de islam) zeggen ‘er is geen God behalve God’ (La illah allah allah ha). Helaas wordt dat vertaald met dat ‘onze God’ de enige ware God is (dat doen alle religies), maar met een beetje esoterische Kennis lees je al snel wat er werkelijk bedoeld wordt. Mohammed wist echt wel wat hij zei, hij werd en wordt alleen niet begrepen, net zo min als Jezus trouwens.

Salam aleikum, shalom, om shanti om!

gebedsrol

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs?

Klik dan op onderstaande link (daarmee geef je toestemming dat deze gegevens worden opgeslagen).

[activecampaign form=1]

Publicaties

Dit artikel is eerder gepubliceerd in een vakblad of e-zine. De categorie ‘publicaties in vakbladen en e-zines’ vormt een historisch archief en is ook zo bedoeld. De inhoud weerspiegelt waar ik toen stond (zie blad en datum bovenaan het artikel) en het hoeft niet noodzakelijk mijn huidige visie te weerspiegelen. Ik ben sindsdien immers ook weer een stuk verder in mijn ontwikkeling.

 

Gerelateerde artikelen

Dualiteit

Dualiteit

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Door de wereld te verdelen in ‘ik’ en ‘niet-ik’ heb je dualiteit gecreeerd. Daardoor kun je dingen buiten jezelf plaatsen. Dualiteit bestaat echter niet, alles is in je.

lees verder
Fijnafstemming

Fijnafstemming

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Meditatie is je afstemmen op de diepere of fijnere lagen in jezelf. Hoe meer je je afstemt hoe meer je naar Gods beeld en gelijkenis zult zijn.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin