SoulNature - psycholoog Almere

Juul en de Nieuwe Tijd

door | 12 apr, 2004 | Publicaties in vakbladen en e-zines

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Religie & Mystiek, 2004

industriële revolutieDe Nieuwe Tijd

Het zal de meeste van jullie wel bekend zijn dat in de loop van de 18e eeuw het Vissen-tijdperk ten einde liep en het Waterman-tijdperk, oftewel de Nieuwe Tijd (New Age), begon (N.B. deze overgang is geleidelijk en neemt een paar eeuwen in beslag). Het belangrijkste kenmerk van deze Waterman-energie is een versterkte focus op het fysieke, materiële vlak en op het mentale vlak. De gevolgen hiervan zijn alom zichtbaar: het invoeren van de leerplichtwet begin vorige eeuw, de industriële revolutie met de bijbehorende verbetering van de fysieke levensomstandigheden, de vorderingen in de (fysieke) wetenschap en de geneeskunde, de toegenomen welvaart, reizen naar de maan en naar mars. En ook de nadelen van deze ontwikkeling worden steeds meer zichtbaar: kinderen worden op school in toenemende mate volgestopt met allerhande nuttige, maar veelal ook onnuttige informatie. De aandacht voor emotionele en spirituele ontwikkeling is echter marginaal, terwijl het toch allang ‘wetenschappelijk’ is aangetoond dat ‘succes’ voornamelijk door het EQ (Emotioneel Quotiënt) wordt bepaald en niet door het IQ (Intelligentie Quotiënt). De geestelijke gezondheidszorg lijkt cognitieve gedragstherapie, waarin de focus dus ligt op de cognitie (het denken) en het (fysieke) gedrag, tot dogma verheven te hebben (vreemd genoeg is het mijn ervaring dat juist op het emotionele vlak de meeste problemen zitten). De overdreven aandacht voor het uiterlijk. De exploitatie (dat is heel iets anders dan het beheer, zoals de Bijbel voorschrijft) van Moeder Aarde.

De balans herstellen

Als reactie op deze kosmische stimulatie van de fysieke en mentale wereld, zijn ook de twee overige werelden, de astrale of gevoelswereld en de spirituele wereld, zich gaan roeren in een poging om de balans weer enigszins te herstellen; elke disbalans leidt onvermijdelijk tot problemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel aandacht is voor ‘emo-tv’ en dat ook het spiritisme (mediums, kaartlezers, waarzeggers, aura-readers, e.d., die, ondanks dat ze daar vaak zelf anders over denken, voornamelijk in de lagere astrale werelden werkzaam zijn of vanuit hun eigen onderbewuste putten), sterk aan aantrekkingskracht wint. Op het spirituele vlak is de Spirituele of Christus Hiërarchie bezig om verder in te dalen en is zij bezig zich te vestigen in de causale wereld (het vormloze deel van de mentale wereld, waar ook de Ziel, het onsterfelijke deel van de mens, zijn ‘laagste’ punt bereikt).

groepsbewustzijnGroepsbewustzijn

Een aspect van deze Nieuw Tijd dat wat minder onder de aandacht komt is het toenemende groepsbewustzijn. Waar het Vissen-tijdperk bij uitstek gericht was op individuele groei, op individuele Verlichting, is het in Waterman-tijdperk minder ieder voor zich, maar worden meer dingen ondernomen in het belang van ‘de groep’. Deze tendens beperkt zich zeker niet tot spiritualiteit alleen, maar is heel goed zichtbaar aan het worden in het leven van alle dag. Zo zijn in het bedrijfsleven fusies en overnames, oftewel het samengaan van kleine bedrijven in steeds grotere conglomeraten, aan de orde van de dag. Europa wordt onvermijdelijk steeds meer één geheel i.p.v. allemaal versnipperde kleine landjes. De televisie heeft de hele wereld tot in de huiskamer gebracht. Het internet is in snel tempo bezig alle heilige huisjes, privé-belangen en melkkoeien onderuit te halen, ondanks het hevige verzet. Spiritualiteit vindt steeds meer plaats in groepsverband i.p.v. individueel. De grootstedelijke jeugd spreekt een taaltje dat is samengesteld uit verschillende talen, zoals Nederlands, Engels, Surinaams, Antilliaans en Marokkaans. Nederland is niet langer voor de Nederlanders, maar is een samenraapsel gewonden van vele culturen. Met name de Islam en het Christendom zijn door elkaar heen aan het groeien, maar ook de verschuiving van bijvoorbeeld het (Tibetaans) Boeddhisme naar het westen is geen toeval. De hele mensheid is in toenemende mate dus naar Eenheid aan het toe groeien. George Orwell had dat in 1948 (in zijn boek ‘1984’) goed voorzien, alhoewel de ‘politiestaat’ die hij voorzag ‘een’ optie is en niet noodzakelijkerwijs ‘de’ enige mogelijkheid; daar zijn wij zelf bij.

Prinses_Juliana_1981Juul

Een prachtig voorbeeld van dit toenemende groepsbewustzijn was onlangs te bewonderen tijdens de bijzetting van Koningin Juliana. Het beeld van Juliana dat naar voren kwam uit de preek, was dat van een vrouw die, bewust of onbewust, de spirit van het Waterman-tijdperk had begrepen en probeerde te vertalen naar de dagelijkse realiteit. Zo bezocht zij niet alleen de kerk die ze van huis uit mee had meegekregen, maar bezocht zij ook katholieke kerken, ging zij bij een katholieke priester ter communie tijdens de huwelijksplechtigheid van haar kleinzoon en werd haar uitvaartdienst geleid door een remonstrantse priesteres. Ook was het haar wens dat alle kerken tezamen zouden komen, waarbij ik me afvraag of ze met ‘kerk’ ook niet de godshuizen van andere religies bedoelde. Zo bleek zij ook geïnteresseerd te zijn in het Soefisme (de esoterische tak van de Islam) en heeft zij ooit de, door mij hoog geachte, Hebreeuwse mysticus Martin Buber ontmoet. Prachtig, prachtig, prachtig. Zo waren ook de liederen tijdens de uitvaartdienst in verschillende talen, zoals het Nederlands, Frans, Engels, Surinaams en Oud-Nederlands (wat sterke gelijkenis vertoont met het Duits). Hoe fraai werd hier, voor het oog van de gehele wereld, getoond wat de spirit van de Nieuwe Tijd is, dat waar twee geloven op één kussen rusten, er niet per se de duivel tussen hoeft te liggen. Fantastisch! Het heeft me danig ontroerd.

Ik heb hier slechts enkele dingen aangehaald die mij opvielen tijdens de uitvaartplechtigheid van Juliana (de nadruk op ‘Licht’ en het esoterische inzicht dat daar m.i. in doorschemerde, was van minstens even grote schoonheid, maar past niet helemaal binnen de context van dit betoog). Met terugwerkende kracht heb ik dan ook bewondering gekregen voor onze overleden koningin.

Slotwoord

Het is volkomen zinloos om de kosmische invloeden te gaan bestrijden, al hoewel het heel begrijpelijk is dat het gebeurt. De wereld wordt één, er komen steeds meer ‘vreemde’ invloeden binnen en we verliezen een deel van onze individuele invloed en dat is best spannend. Het vraagt een flinke aanpassing na 2000 jaar ik-gerichtheid (Vissen-tijdperk). Toch zal de onvermijdelijke overgang makkelijker zijn wanneer we de kosmische realiteit aanvaarden als een gegeven en ons er op focussen hoe we het beste met dit gegeven kunnen omgaan, in plaats van te vechten tegen de bierkaai.

Individualiteit versus groepsbewustzijn

Laat ik voorop stellen dat wij ook in een groep onze individualiteit horen te behouden. Tijdens een meditatie heb ik me eens afgesteld op het groepsveld en ik zag een grote roodoranje bol om de hele groep (en ver daar buiten) heen hangen en ik voelde hoe ik onlosmakelijk één was met dit geheel, met de groep, en tegelijkertijd daarbinnen als individu aanwezig was. Dit is een dubbele werkelijkheid, een van de mystieke wonderen: je bent én ondeelbaar onderdeel van het geheel én een individuele persoon. Je verliest dus nooit je persoonlijke verantwoordelijkheid. De kosmische invloeden zijn er, maar hoe je daar mee om gaat is wel degelijk iets waar je sturing aan kunt geven. Je kunt blind mee gaan in het materialisme en de mentale gerichtheid, daarmee je individuele verantwoordelijkheid opgevend. Je kunt je ook met hand en tand blijven verzetten tegen de kosmische energieën, tegen het materialisme, de mentale ontwikkeling en tegen de eenwording van de mensheid, maar daarmee sluit je jezelf buiten, sluit je je af van de kosmische werkelijkheid en vroeger of later zul je dat moeten bekopen. Een derde weg is om de veranderende energieën te accepteren zoals ze zijn en te kijken hoe jij daar op een voor jou juiste manier mee om kunt gaan. Er is niks mis met de verbetering van de fysieke levensomstandigheden, zolang je je maar niet blind staart op het meer, meer, meer. Er is niks mis met de toenemende kennis in de wereld, zolang je maar beseft dat een mens meer is dat alleen lichaam en denken. Plaats het in het juiste perspectief, zoek je kern, je centrale punt, je diepste wezen en ga van daaruit om met de snel veranderende wereld. Individualiteit en eenheid: vindt de balans!

Juul, bedankt voor je wijze les.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs?

Klik dan op onderstaande link (daarmee geef je toestemming dat deze gegevens worden opgeslagen).

[activecampaign form=1]

Publicaties

Dit artikel is eerder gepubliceerd in een vakblad of e-zine. De categorie ‘publicaties in vakbladen en e-zines’ vormt een historisch archief en is ook zo bedoeld. De inhoud weerspiegelt waar ik toen stond (zie blad en datum bovenaan het artikel) en het hoeft niet noodzakelijk mijn huidige visie te weerspiegelen. Ik ben sindsdien immers ook weer een stuk verder in mijn ontwikkeling.

Gerelateerde artikelen

God is vlakbij

God is vlakbij

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Niets is dichterbij dan God. God is in alles en alles spiegelt jou dus wie je bent. Waar het ego juist het idee is dat je los van God zou kunnen zijn is de waarheid dat dat niet kan en jij en God één zijn.

lees verder
Initiaties

Initiaties

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. De eerste heilige communie is een initiatie of inwijding in de dieperliggende geheimen van het christendom.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin