SoulNature - psycholoog Almere

Fijnafstemming

door | 9 jan, 2006 | Publicaties in vakbladen en e-zines

Dit artikel uit 2006 is door het ter ziele gaan van het blad Religie & Mystiek niet eerder gepubliceerd

 

Twee analogieën

Kent u die ouderwetse radio’s nog? Nog zonder automatische zenderkeuze. Van die toestellen waarbij je aan een grote ronde knop moest draaien, totdat je de zender vond. Een bepaalde zender kwam vaak op meerdere frequenties voor en het was nog een heel gepriegel om de sterkste zender er uit te vissen en de knop zodanig af te stellen dat je het minste last had van ruis. Een andere analogie. Stel, je loopt op een rommelmarkt en ziet daar een leuk schilderijtje staan. Het is een beetje vervuild, maar je denkt dat zelf wel schoon te kunnen maken. Je koopt het schilderijtje en gaat thuis aan de slag om het schoon te maken. Als je de verflaag met een natte lap van vuil probeert te ontdoen (N.B. ik heb het angstige vermoeden dat dit in restaurateurskringen een doodzonde is, maar het gaat nu even om de analogie), komen er onbedoeld wat verfschilfers los en u ziet dat er onder de verf nog een andere kleur verborgen zit. Heel voorzichtig verwijdert u nog wat schilfers en de contouren van een onderliggend schilderij beginnen zichtbaar te worden. Voorzichtig en minutieus pelt u de bovenste verflaag verder af en u komt langzaam maar zeker tot de ontdekking dat er een nog niet ontdekt meesterwerk van Rembrandt onder het eerste schilderij zit. Zie daar, twee gelijkenissen voor het proces dat we meditatie noemen.

creation of manGemaakt naar Gods beeld en gelijkenis

Zoals in de Bijbel staat vermeld is de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Het is een zeer materialistisch en derhalve van weinig inzicht getuigend idee dat dit betekent dat God een menselijke gedaante is die daarboven in de hemel zit en op wie wij lichamelijk gezien zouden lijken. Het fysieke lichaam van de mens is slechts de buitenste afspiegeling van wat de mens in werkelijkheid is en vertegenwoordigt als zodanig hooguit een paar procent van wat een mens werkelijk is. Vreemd genoeg concentreren wij bijna al onze aandacht op dit buitenste laagje en denken we dat we dat zijn.

Je bent niet je lichaam

Sommige mensen hebben gelukkig in de gaten dat we behalve een fysiek lichaam ook nog gevoelens en gedachten hebben (het astrale –en mentale ‘lichaam’) en dat die net zoveel aandacht verdienen. Maar zelfs deze drie lichamen bij elkaar vormen nog slechts een schijntje van wie we werkelijk zijn en wat we werkelijk kunnen. Ons fysieke lichaam is ons ‘laagste’ en meest verdichtte lichaam (qua trillingsniveau oftewel qua Licht). Elk hoger gelegen lichaam is exponentieel groter, krachtiger en op een hoger trillingsgetal (i.e. Lichter) dan het onderliggende. Het astrale– of gevoelslichaam is dus een factor 100 of 1000 ‘krachtiger’ dan ons fysieke lichaam. Idem voor het denk– of mentale lichaam t.o.v. het gevoelslichaam. En het eerstvolgende lichaam boven het mentale? Idem. Dat we dit niet weten komt doordat ons fysieke lichaam als een soort filter werkt voor al die sterke innerlijke impulsen. Het kost dus wat oefening om weer met die ‘hogere’ energieën contact te maken. Welke potentie zouden we niet hebben als we de hogere (trillings)niveau´s zouden kunnen bereiken en benutten? Hoe verder we door dringen in deze hogere lagen van onszelf, hoe meer we aan God gelijk worden en dat is wat bedoeld wordt met naar ‘Gods beeld en gelijkenis’: de mens is in werkelijkheid Goddelijk en het is ook zijn doel om dat weer helemaal te worden!

Worden wie en wat je werkelijk bent

Net als in de analogieën van de radio en het schilderij, wordt de ‘werkelijkheid’ verduisterd door ruis of vuiligheid; je moet een bepaalde inspanning verrichten om daar doorheen te komen en de achterliggende en veel interessantere werkelijkheid te ontdekken. Een ‘afstelknop’ of het ‘schoonmaakmiddel’ dat we daarvoor kunnen gebruiken heet meditatie. Meditatie, in welke vorm dan ook, is feitelijk niets anders dan het je steeds fijner afstellen op het Goddelijke in jezelf. Het is het jezelf opheffen vanuit de duistere stofdeeltjes naar de stralende kleuren van het schilderij, dwars door ‘waanbeelden’ over jezelf heen; deze beelden versluieren alleen maar de waarheid. Hoe fijner je je afstelt of hoe meer versluierende lagen je weg haalt, hoe meer je wordt wie en wat je werkelijk bent: een 100, 1000 of misschien wel 1.000.000 maal krachtiger, stralender, liefdevoller wezen dan je dacht te zijn. Aangezien God omniscient, omnipotent en omni-weetikveelwat is en de mens naar die gelijkenis is gemaakt, komt er geen einde aan de groeimogelijkheden van de mens, want ook de mens is omni-van-alles. Je zult je steeds meer gaan realiseren dat je net als God werelden kunt bouwen en wel je eigen wereld; jij bepaalt hoe jouw wereld er uit ziet en niemand anders. Het ligt niet aan de omstandigheden, het ligt niet aan andere mensen, het heeft niets te maken met karma.

Jij creëert jouw wereld

Dat de aarde zo’n puinhoop is ligt niet aan God, maar aan onszelf: Wij hebben deze aarde zo gecreëerd als ze nu is. Dat zoveel mensen God vragen naar het waarom van al deze ellende, komt omdat ze niet begrijpen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor die ellende. Ze beseffen niet dat wij Goddelijk zijn. God had zoveel vertrouwen in ons dat hij ons de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven heeft gegeven (i.e. de vrije wil), maar wij nemen die verantwoordelijkheid niet op ons. Wij ‘beschuldigen’ liever iemand anders, namelijk God of onze medemens. Op zich is dit niet zo vreemd, want het schilderij is uit onwetendheid overgeschilderd en vervuild, er is vele malen meer ruis dan er zenders zijn. Er is dus slechts één uitweg uit onze huidige situatie: afstemmen en/of reinigen. Meditatie is dan ook een onontbeerlijk facet van het leven. Je kunt een hoop doen in het leven en tientallen therapieën volgen, maar als je jezelf niet afstemt op je Innerlijke Stem, op je Innerlijke Licht, dan is het niet meer dan ronddwalen in het duister, hoe goed bedoeld en misschien zelfs tijdelijk verlichtend dan ook. Zolang onze focus gevestigd blijft op de lagere drie werelden (denken, voelen en doen) – en op dit moment is er onder invloed van het Waterman-tijdperk zelfs een versterkte focus op denken en doen – zullen de problemen hier op aarde blijven aanhouden of zelfs verergeren. De keus is aan ons!

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe blogs?

Klik dan op onderstaande link en je krijgt een mail zo gauw er een nieuwe blog is gepost.

[activecampaign form=1]

Publicaties

Dit artikel is eerder gepubliceerd in een vakblad of e-zine. De categorie ‘publicaties in vakbladen en e-zines’ vormt een historisch archief en is ook zo bedoeld. De inhoud weerspiegelt waar ik toen stond (zie blad en datum bovenaan het artikel) en het hoeft niet noodzakelijk mijn huidige visie te weerspiegelen. Ik ben sindsdien immers ook weer een stuk verder in mijn ontwikkeling.

Gerelateerde artikelen

God is vlakbij

God is vlakbij

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Niets is dichterbij dan God. God is in alles en alles spiegelt jou dus wie je bent. Waar het ego juist het idee is dat je los van God zou kunnen zijn is de waarheid dat dat niet kan en jij en God één zijn.

lees verder
Om Kalike (to little Kali)

Om Kalike (to little Kali)

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Kali is de Hindoe-godin van vernietiging en dood. Kalike, little Kali, doodt het ego, zodat het Ware Zelf (Atman) kan in volle luister kan stralen.

lees verder
Dualiteit

Dualiteit

SoulNature psycholoog Almere en Amsterdam. Door de wereld te verdelen in ‘ik’ en ‘niet-ik’ heb je dualiteit gecreeerd. Daardoor kun je dingen buiten jezelf plaatsen. Dualiteit bestaat echter niet, alles is in je.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tweet
Share
Share
Pin