Omgaan met hooggevoeligheid (HSP)

11 Stappen om van hoogsensitiviteit een Kracht te maken in plaats van het als een klacht te ervaren

Online training ‘Omgaan met HSP’ – stap 11: schaduwwerk

Toelichting

De term schaduw komt uit de Jungiaanse psychologie. In de psychologie van Karl Gustav Jung representeert de schaduw dat wat je niet wilt zien. Je zou het ook verdringingen kunnen noemen.

Ieder van ons heeft een schaduw en dat geldt ook op groepsniveau; zo hebben landen en religies ook hun schaduw. Kenmerkend voor de schaduw is dat hij bij tijd en wijle de kop op steekt, vaak in de vorm van de een of andere soort van crisis. Dan kan het lijken alsof omstandigheden van buitenaf de crisis veroorzaken, maar in werkelijkheid is het jouw eigen onderbewuste die voor jou de omstandigheden creëert om je schaduw onder ogen te komen.

In de Griekse mythologie is Pluto de heerser over de onderwereld, oftewel dat wat wordt verdrongen uit het bewustzijn. In de astrologie is Pluto de planeet die jou confronteert met dat wat je verdrongen hebt (dat wat verdrongen is bevindt zich in het 8e huis).

Het is mijn stellige overtuiging dat het leven streeft naar heelheid. Heelheid bereik je door dat wat niet heel is, oftewel dat wat verdrongen is, aan het licht te brengen, zodat het geheeld kan worden; zolang het onderbewust blijft kan dat immers niet. Dit naar boven halen van verdrongen inhouden en het helen daarvan is wat schaduwwerk genoemd wordt.

Ik ga er van uit dat iedereen die van binnen wil helen. Maar, zoals gezegd, het verdrongene zal eerst aan het licht gebracht moeten worden; je hebt het onder ogen te komen. De dingen die je verdrongen hebt, heb je niet voor niets verdrongen, je hebt het niet voor niets achter slot en grendel gezet, er een muurtje omheen gebouwd.

Op het moment dat je de deur weer opent voor dat wat je verdrongen hebt, wordt je ook weer geconfronteerd met de reden waarom je het verdrongen hebt, met de emotionele pijn die daar zit. En dat is waarom we ons vaak zo verzetten tegen het onder ogen komen van ons verleden, dat is waarom we het liever naar buiten toe projecteren en denken dat de ander ons pijn doet, dat is waarom het vaak tot een crisis moet komen, omdat dan pas de kosten van het onderdrukken zo hoog worden dat we bereid zijn om de pijn te doorleven en los te laten.

Het trekken van de Ziel

De wil om te helen komt niet uit ons bewuste brein; het komt uit ons onderbewuste, aangestuurd vanuit de Ziel of het Hogere Bewustzijn. Wij zijn gemaakt naar het evenbeeld en de gelijkenis van God; we zijn al Perfect, alleen zijn we het vergeten. ALLES zit in ons, we zijn alleen iets anders gaan geloven.

De wereld die we zien is onze eigen projectie naar buiten toe en toont ons dus onze innerlijke afwijzing en verdringingen, en in positieve zin ook onze schoonheid en liefde. In ons zit ingebakken de Wil om terug te keren tot dat wat wij werkelijk Zijn, ver voorbij ons ik-besef. Ik noem dat het trekken van de Ziel.

Het is mijn overtuiging dat HSP-ers een sterke gevoelsverbinding hebben met dat Hogere Bewustzijn en dus ook met de wens om daar naar terug te keren. Vandaar dat je ook vaak een verhoogde interesse in psychologie en spiritualiteit ziet bij HSP-ers. In hoeverre je je daar van bewust bent is een ander verhaal.

De Ziel of het Zelf is als een Licht dat verborgen zit onder vele afdeklagen. Het Zelf wil onbelemmerd stralen en daarvoor is het nodig dat de sluiers er van af gehaald worden. De Ziel of het Zelf doet dat door je te confronteren met de sluiers, oftewel met de verdringingen, als een sterke oproep om jezelf er van te bevrijden.

In mijn optiek bestaat de reis terug naar het Zelf uit 2 delen:

  • Lichtwerk en
  • schaduwwerk.

Lichtwerk kun je zien als het versterken van het Licht zelf, schaduwwerk is het verwijderen van de sluiers die het verhullen. Lichtwerk vind je met name in de spirituele hoek, in meditatie en healing, schaduwwerk is meer psychologisch.

In mijn optiek gaat de een niet zonder de ander. Als je je ego-stukken niet onder ogen komt, dan gaat het ego spiritualiteit als afweermechanisme en gebruiken, als excuus om de schaduw niet onder ogen te hoeven komen, zoals het alles als afweermechanisme gebruikt.

Psychologie zonder onderliggende levensvisie of spiritualiteit zal nooit de uiteindelijke bevrediging geven die je zoekt, er blijft altijd een gevoel van gemis of leegte, omdat je je Ware Essentie ontkent.

De beste spirituele- en therapievormen zijn mijns inziens dan ook therapievormen die een hybride zijn van spiritualiteit en psychologie. Niet voor niets heet mijn bedrijf SoulNature: spiritualiteit (Soul) en psychologie (Nature). Ook the Journey combineert het spirituele met het psychologische en er zijn meer ‘scholen’ die dat doen.

Weet dus dat er een grote kans is dat jouw Ziel harder aan je trekt dan bij de gemiddelde mens en dat de crisissen in je leven vaak bedoeld zijn om je wakker te schudden.

Concrete stappen

Kijk eens naar de problemen waar je tegen aan loopt en/of waarvan jij denkt dat je hooggevoeligheid die veroorzaakt. Kijk met name eens naar de dingen die een zekere mate van crisis in je leven veroorzaakt hebben. Vraag jezelf dan eens af: ‘zou hier een diepere bedoeling achter kunnen zitten?’ ‘Zou het leven me op deze manier willen laten zien dat ik verandering in mijn leven moet aanbrengen en dat ik dingen onder ogen te komen heb?’

En: ‘leef ik wel echt vanuit mijn Hart, doe ik wel wat ik diep van binnen wil?’ ‘Of kies ik voor de schijnveiligheid en blijf ik hangen in het oude bekende?’ Kijk of je de gebeurtenissen in je leven in een breder perspectief kunt zien.

Je kunt ook in overweging nemen om je eens te gaan verdiepen in spiritualiteit of religie.

Je kunt er voor kiezen om jou werkelijke levensdoel te gaan leven in plaats van te blijven hangen in overlevingsgedrag.

Veel succes!