Omgaan met hooggevoeligheid (HSP)

11 Stappen om van hoogsensitiviteit een Kracht te maken in plaats van het als een klacht te ervaren

Online training ‘Omgaan met HSP’ – stap 10: niet op jezelf betrekken

Toelichting

Dit is een van de belangrijkste lessen van deze online training. Door je hoge gevoeligheid ben je, bewust of onderbewust, ook gevoelig voor wat er bij anderen speelt: je voelt hun pijn, ook al heb je dat niet altijd in de gaten.

De eerste 7 jaar van je leven leef je nog grotendeels in het Eenheidsbewustzijn; je ego is zich nog helemaal aan het ontwikkelen en je energieveld heeft zich nog niet of niet volledig los gemaakt van die van je ouders.

Om een zelfstandig persoon te kunnen zijn is het wel nodig dat je je los maakt, anders blijf je hangen in een symbiotische relatie met alle onvolwassen gedrag van dien. Zeker als kinderen naar school gaan verliezen ze snel het contact de eenheidsbeleving.

Hooggevoelige- of nieuwe tijd kinderen zijn extra gevoelig voor wat er bij de ander speelt en ze hebben nog sneller de neiging om andermans pijn mee te gaan dragen als gewone kinderen al doen.

Kinderen zijn vreselijk loyaal naar hun ouders toe, vaak ten koste van zichzelf. Kinderen kunnen nog niet of niet goed onderscheiden wat van henzelf is en wat van anderen, met name van hun ouders: ‘als mama boos is ligt dat aan mij en als papa geen tijd voor mij heeft ook’. Dit is de kinderlogica: ‘het ligt aan mij als ik niet krijg wat ik nodig heb’.

Deze ‘gewoonte’ om de pijn van anderen te voelen en dat mee te gaan dragen neem je mee je volwassen leven in.

Als je dit leest ben je waarschijnlijk al volwassen of in ieder geval in je tienerjaren. De tienerjaren zijn de jaren waarin je je rap tempo emotioneel los maakt van je ouders, behalve waar er ‘oude wonden’ zitten, zoals hierboven beschreven.

Kenmerk van volwassenheid is dat je je eigen boontjes kunt doppen, dat je je eigen broek kunt ophouden, dat je emotionele pijn kunt verwerken en dat je met teleurstelling kunt om gaan. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor andere volwassenen.

Wat ik vaak zie gebeuren, vooral in relaties, is dat mensen elkaar de hand boven het hoofd gaan houden, elkaar gaan beschermen, elkaar pijn willen besparen, elkaar niet willen kwetsen.

Wat ik ook veel zie is dat de ander moet begrijpen wat jij nodig hebt en dat mensen bevestiging bij de ander zoeken door goed hun best te doen, hard te werken of teveel verantwoordelijkheid op zich te nemen (bijvoorbeeld in werksituaties).

Dit zijn allemaal projecties uit de kindertijd; wat je bij de ander zoekt is wat je als kind tekort gekomen bent.

Besef dat de geraaktheid van de ander niets met jou te maken heeft. Je kunt elkaar wel pijn doen in het hier en nu, maar de echte ‘lading’ krijgt het pas als er oud zeer zit, meestal uit de kindertijd. Jij bent verantwoordelijk voor jouw verleden en de ander voor zijn of haar verleden.

Je kunt elkaar de pijn die er al zit niet besparen; vroeg of laat wordt die pijn aan geraakt. Eigenlijk is dat wel goed ook, want daardoor kan het geheeld worden; zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Je zult elkaar triggeren, dat is niet te vermijden. En met jouw gevoeligheid zul je meer dan gemiddeld de neiging hebben om de schuld bij jezelf te zoeken. Je zult sterker dan gemiddeld de neiging hebben om dingen op jezelf te betrekken. Daarom een heel duidelijke boodschap:

jouw pijn is van jouw en andermans pijn is van de ander.

Laat die pijn ook bij de ander, ga niet mee-lijden. Als de ander een volwassen persoon is behandel hem of haar dan ook als zodanig. Dat houdt in dat je er van uit gaat dat de ander met zijn of haar pijn om kan gaan; of dat ander dat doet is zijn of haar keuze en die mag je daar laten.

Het meest respectvolle en liefdevolle wat je voor de ander kunt doen is mijns inziens om de ander als volwassen en volwaardig te behandelen. Als jij denkt dat je de ander moet beschermen of helpen, dan behandel je de ander niet als volwaardig maar als een kind.

Omgekeerd geldt hetzelfde: als je de ander op een voetstuk zet, je macht uit handen geeft, ook dan zadel je de ander op met jouw behoefte aan jezelf klein houden.

Dus wat er ook gebeurt in je leven, bekijk het realistisch en objectief. Er is niks mis mee om te kijken naar jouw rol in het geheel, maar laat de geraaktheid van de ander bij de ander, betrek het niet op jezelf!

Innerlijk kind

Je innerlijke kind bevat zowel je levenslust, levensenergie, speelsheid, vreugde en contact met je Bron als dat het gekwetste kind in jou er deel van uit maakt. Het is zowel letterlijk een kind als metaforisch.

Het helen van het innerlijke kind is een heel belangrijk onderdeel in het helen van jezelf en daarmee het verhogen van je levensgeluk. Eigenlijk maakt innerlijk kind werk deel uit van elke goede therapievorm. Als kind was je nog relatief puur en verbonden met je Ware Zelf, jouw innerlijke kind weerspiegelt dan ook jouw puurheid en wie en wat je werkelijk bent.

Het helen van het innerlijke kind betekent dat je het gekwetste stuk onder ogen gaat komen en gaat helen, zodat het innerlijke kind weer onbelast en vrij in het leven kan staan … en de huidige jij dus ook. In de laatste les vertel ik je over schaduwwerk en dat is nauw verbonden met het innerlijk kind werk.

Vanuit het gekwetste kind komt alle aanpassingsgedrag dat ten koste gaat van jezelf. Het is overlevingsgedrag, niet meer en niet minder.

Overleven is het tegenovergestelde van Leven. Wil je echt gaan Leven en genieten van het leven, vrij van niet langer passend aanpassingsgedrag en jezelf klein houden, dan heb je op de een of andere manier je innerlijke kind te helen.

Onderstaande video kan je daar bij helpen.

Energetisch werk

Als je melk in je thee of koffie doet, zonder te roeren, dan vormt zich een aparte laag melk in je glas of beker; de thee of koffie en de melk zijn niet met elkaar vermengd. Als je roert vermeng je de melk juist wel met de thee of koffie.

Hetzelfde principe gaat op voor het contact met mensen: de energieën gaan door elkaar heen lopen, je beïnvloedt elkaar, je neemt dingen van elkaar over. Het meeste daarvan gebeurt onderbewust of half-bewust. Oftewel, jouw thee of koffie wordt omgeroerd en de melk (de energie van de ander) wordt samen met de thee of koffie één geheel. Het wordt troebel.

Energetisch werk is een term die ik gebruik voor alles wat te maken heeft met wederzijdse energetische beïnvloeding. Je kunt namelijk je energieveld weer schoon maken, bevrijden van de energie van de ander.

Daar zijn verschillende methoden voor en als je daar meer over wilt weten neem dan contact met me op. In deze training wil je er alleen op wijzen DAT je energie van anderen oppikt, of je dat nou wil of niet. Juist als HSP-er neem je meer op en ben je er extra gevoelig voor; het kan je echt belasten. Leren omgaan met jouw energie, oftewel energetisch werk, is dan ook erg belangrijk.

Het sluit aan bij het ‘niet op jezelf betrekken’; als je het wel op jezelf betrekt dan kies je er dus voor om andermans energie jouw energie te laten vertroebelen of zelf bevuilen. Leer met jouw energie om te gaan, leer het te reinigen en dingen terug te geven naar waar ze thuis horen.

Het gaat te ver voor deze training om uit te leggen hoe je dat doet, want dat is een training op zichzelf (heb je daar interesse in, laat het me dan weten). Voor nu is de boodschap: wees je bewust van jouw energie en van die van anderen en hoe het elkaar beïnvloedt.

Hieronder een aantal video’s die je kunnen helpen om je energieveld schoon te houden:

  • energie uitwisselen; deze vind ik het belangrijkst, het schurkt aan tegen het opstellingenwerk. In de praktijk blijkt dit terug geven en nemen van energie erg goed te werken; het is niet slechts een visualisatie, het werkt echt! Goede momenten om deze visualisatie te passen: als je een conflict met iemand hebt, voorafgaand en na afloop van een moeilijk gesprek
  • de piramide; er zijn meerdere visualisaties om je energieveld te beschermen (zoals de silver shield om je aura heen zetten); de piramide vind ik zelf vrij krachtig. Op de een of andere manier doet de vorm van de piramide iets, probeer het maar uit
  • de innerlijke diamant: deze visualisatie is ontstaan naar aanleiding van een innerlijke ervaring en hij opent je hart-chakra.

N.B. bij al deze visualisaties/meditaties geldt dat de sleutel gelegen is in herhaling. Hoe vaker je ze doet hoe krachtiger hun werking wordt en op een gegeven moment kun je ze al oproepen door er alleen maar aan te denken. Try it out!

Concrete stappen

Kijk eens naar jouw contact met anderen: met je partner, met collega’s, met leidinggevenden, met vrienden en met familieleden, met name je ouders. En check bij jezelf: gedraag ik me als gelijkwaardige volwassene? Of heb ik de neiging om in elkaar te krimpen of denk ik juist iets voor de ander te moeten dragen? Ga hier inzicht in krijgen.

Dat inzicht kan al voldoende zijn om je los te maken van afhankelijkheidsrelaties. Afhankelijkheidsrelaties worden ook wel co-dependency genoemd, wederzijdse afhankelijkheid. Alle ruzies, waarbij de emoties oplopen ongeacht of ze geuit worden, hebben te maken met projecties uit het verleden en met een ongelijkwaardigheid in de relatie. Kijk naar jouw aandeel hier in, breng jezelf terug naar een volwassen houding, en laat het stuk van de ander bij de ander.

Dit soort patronen heeft de neiging om nogal halsstarrig te zijn en het kan nodig zijn dat je therapie doet om los te komen van deze patronen. Familieopstellingen en the Journey zijn daar goede methoden voor. Voor traumatische gebeurtenissen (seksueel misbruik, fysiek geweld, overlijdens van naasten) kan ook EMDR erg goed werken.

Je kunt je absoluut bevrijden van de oude pijn, maar je hebt het wel eerst onder ogen te komen en daarin zit de keuzevrijdheid. Het gaat nooit vanzelf weg. Wil je jezelf bevrijden van beperkende gedragspatronen dan kun je iemand in de buurt zoeken en je kunt ook contact met mij opnemen.

Een hele praktische oefening voor je innerlijke kind: zie jezelf als kind; er komt vanzelf een beeld omhoog van jou op een bepaalde leeftijd. Loop in gedachten naar die jongere jij toe en ga bij hem of haar zitten. Voel dan wat jouw innerlijke kind nodig heeft en als je het niet voelt vraag het dan aan de jongere jij en hij of zij zal antwoorden.

Misschien is behoefte aan een knuffel of aan aandacht of aan gezien worden of erkenning of veiligheid of wat dan ook. Geef aan jouw innerlijke kind wat het nodig heeft en voel wat het met hem of haar doet. Laat dat gevoel dat groter worden en je helemaal vullen. N.B. jouw innerlijke kind bepaalt hoe dichtbij jij mag komen; het kan dus ook zijn dat hij/zij het nodig heeft om jou eerst af te tasten, voordat hij/zij je toe laat.

Veel succes!