Omgaan met hooggevoeligheid (HSP)

11 Stappen om van hoogsensitiviteit een Kracht te maken in plaats van het als een klacht te ervaren

Welkom bij de online training ‘Omgaan met HSP’

Hieronder vind je de 11 stappen van deze online training. Voordat je daaraan begint wil ik je graag wat tips mee geven over hoe je deze online training het beste kunt aanvliegen en hoe de 11 modules zijn opgebouwd.

Moge deze online trainingjou op weg helpen om HSP niet langer als klacht te ervaren, maar deze steeds meer als Kracht in te zetten.

Moge jouw unieke vermogens steeds meer tot bloei komen, zodat jij steeds blijer bent met jezelf en je leven en zodat jij een voorbeeld moge zijn voor anderen die nog niet zijn waar jij al wel bent.

Enjoy!

Peter Thijssens (SoulNature)

De beste aanpak

Je kunt de onderstaande stappen in je eigen tijd en volgorde bekijken en toepassen. Ik zou je echter willen adviseren:

 • om dit in chronologische volgorde te doen en
 • om minimaal 3 dagen per les de tijd te nemen om het geleerde in de praktijk toe te passen, voordat je door gaat naar de volgende stap.

Het gaat namelijk niet om het ‘weten’ alleen, maar vooral om de daadwerkelijke toepassing:

leven met hooggevoeligheid is een lifestyle, een ‘way of living’.

Door de stappen chronologisch te doorlopen, bouw je bij iedere stap voort op het fundament dat je al gelegd hebt en zo kan het steeds meer een geïntegreerd deel van je leven gaan vormen.

Als je een stap beheerst en geïntegreerd hebt, kun je de volgende stap er aan toe voegen, net zoals je een huis bouwt door eerst het fundament te leggen, dan de begane grond, de eerste verdieping, et cetera.

Opbouw van de online training

Alle stappen van deze online training kennen dezelfde opbouw:

 • een video met uitleg en praktische handvatten en
 • een toelichting daarop in de vorm van de begeleidende tekst .

Het beste resultaat

Je krijgt de beste resultaten met deze online training als je het op de volgende manier aan pakt:

 • bekijk de video
 • lees daarna de toelichting
 • zet het geleerde om in actie:
  • bepaal voor jezelf welke stappen je gaat zetten, welke acties je gaat ondernemen; hoe ga je het geleerde toepassen?
  • doe dit volgens het SMART-principe:
   • Specifiek
   • Meetbaar
   • Acceptabel
   • Realistisch
   • Tijdgebonden
 • deel je vragen en ervaringen, in het commentaarblok onder deze pagina.

SMART doelen stellen

Er is een reden dat ik je het SMART-principe aan raad. Als je deze online training alleen maar tot je neemt door de video’s te bekijken en de toelichting te lezen, dan blijft het slechts theorie.

Je hebt echter deze online training aangeschaft, omdat je een bepaald resultaat wilt bereiken. Dat betekent dat je het zult moeten omzetten in concrete stappen, wil je dat resultaat bereiken. Ik kan je de handvatten aanreiken en je uitleggen hoe dingen werken, maar je zult zelf de stappen moeten zetten.

Hoe concreter je je stappen maakt hoe effectiever ze zullen zijn.

De SMART-principes helpen je daarbij:

 • Specifiek: hoe specifieker en concreter je je doelen stelt hoe effectiever ze werken. Container-begrippen zijn op zich mooi, maar moeilijk om te zetten in praktisch resultaat. Hoe dan ook zul je op een gegeven moment tot concrete actie moeten over gaan wil je iets bereiken en hoe concreter je je doelen/stappen maakt hoe groter de kans dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. Je dwingt jezelf als het waren om concreet te worden, om dingen echt onder ogen te komen. Doe je dat niet dan kun je makkelijk in dromen blijven hangen.
 • Meetbaar: dit sluit aan bij het vorige punt. Je mag meetbare vooruitgang zien in je leven, want daarmee bevestig je dat deze methode werkt en het geeft je positivisme en zelfvertrouwen om vervolgstappen te nemen. Meetbaar kan bijvoorbeeld ook zijn dat als je hoe je je voelt vertaalt naar een cijfer tussen de 0 en de 10, dat je daar een aantoonbare stijging in ziet. Het kunnen dus ook subjectieve meetbare doelen zijn.
 • Acceptabel: ga geen doelen stellen die tegen jouw geweten in gaan, blijf jezelf trouw. Waar het algemeen geldende regels en gedrag betreft zit daar wat meer speelruimte. Er zijn dingen waaraan je je te conformeren hebt, maar als je aan deze online training mee doet dan is er een grote kans dat je over-aangepast bent. Dat betekent dat je tot op zekere hoogte van de norm zult moeten afwijken of daadwerkelijk jezelf te kunnen zijn. Je omgeving hoeft het daar niet altijd mee eens te zijn en vaak zullen ze (tijdelijk) daadwerkelijk weerstand bieden. Laat je daardoor niet uit het veld slaan: ze hebben tijd nodig om aan de nieuwe jij te wennen. Sommige mensen zullen na verloop van tijd de nieuwe jij accepteren en er zullen ook mensen zijn die dat niet doen en dan kun je jezelf afvragen of die mensen nog thuis horen in je leven. Je zult dus enige mate van (in eerste instantie) niet-geaccepteerd gedrag moeten vertonen om jezelf te bevrijden. Het is fingerspitzengefühl om te bepalen waar je grenzen verlegd en waar niet.
 • Realistisch: dit sluit aan bij het vorige punt. Vanuit de (cognitieve) gedragstherapie komt het principe dat je beter vele kleine stapjes kunt nemen, dan één hele grote stap. Door klein stapjes te zetten, oftewel door realistische doelen te stellen, boek je resultaat, wat je zelfvertrouwen geeft om een volgend stapje te zetten en daardoor kom je in een positieve spiraal terecht. Je mag best ‘hoge’ doelen stellen, maar breek ze dan op in kleinere en praktische haalbare realistische stappen. Realisme zorgt dat je niet in dagdromen blijft hangen.
 • Tijdgebonden: het blijkt dat als je jezelf een tijdslimiet oplegt het leidt tot beter resultaten. Als je geen tijdslimiet instelt dan neemt je mind een houding aan van ‘dat komt wel, ik heb tijd genoeg’, met als risico dat je eeuwig blijft uitstellen. Kijk naar grote bouwprojecten: zowel de tijdslimieten als de budgetten worden meestal overschreden, alles duurt langer dan gepland en het wordt duurder dan begroot. Zie een planning niet als een ijzeren regel waar niet van afgeweken mag worden; een planning is een leidraad, een handvat om de voortgang te bewaken. Het is op zich niet zo heel belangrijk of je je planning haalt of niet, maar door met een planning te werken hou je het proces wel in de hand. Zonder planning zou de boel nog veel meer in uitlopen en waarschijnlijk nooit af komen. Beperkt jezelf daarom in de tijd.