Psychosociale therapie

De basis

Mijn basisopleiding is psychosociale therapie. Psychosociale therapie houdt het midden tussen psychologie en maatschappelijk werk. Het is niet een therapievorm an sich, maar meer een containerbegrip. Binnen de psychosociale therapie valt een breed scala aan therapievormen, zowel reguliere therapievormen, zoals Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en EMDR, alternatieve therapievormen, zoals The JourneyPSYCH-K ®, opstellingenwerk en Rebirthing.

SoulNature - psycholoog Almere, psychosociale therapie

Counseling

Een basisonderdeel van de psychosociale therapie vormt de gesprekstherapie, ook wel counseling genaamd. Wederom is dit niet zozeer een therapievorm op zichzelf, maar een verzamelnaam voor gespreksvaardigheden of gesprekstechnieken. Counseling heeft een aantal functies:

 • zorgen dat je je veilig voelt in de therapeutische setting, zodat je je durft te openen
 • je verhaal kunnen vertellen
 • duidelijk krijgen wat de hulpvraag is
 • doordringen tot de onderliggende patronen
  komen van wat je niet wil naar wat je wél wil
 • de beperkende overtuigingen, emotionele blokkades en belemmerende gedragspatronen bloot leggen
 • een ingang bieden voor wat de meest passende modaliteit is om in te zetten
  en
 • uiteindelijk komen tot concrete veranderstappen

Met andere woorden, door met elkaar te praten krijgen duidelijk wat hetgeen is dat je daadwerkelijk wilt aanpakken, wat de belemmerende patronen zijn en wat ervoor nodig is die te doorbreken.

Vaak hoort daar ook een stuk psycho-educatie bij, oftewel dat ik je een aantal basiszaken uitleg over hoe wij mensen (psychisch) functioneren, zoals hieronder uitgelegd.

Psycho-educatie: waarom we doen wat we doen, oftewel hoe de menselijke psyche in elkaar zit.

Een onderdeel van de psychosociale therapie dat ik hier apart wil benoemen is psycho-educatie. Psycho-educatie is een duur woord voor ‘uitleggen hoe de menselijke geest functioneert’. Het lijkt alsof er duizend-en-één verschillende manieren zijn waarop we we vast kunnen lopen in het leven, maar in fiete is het onderliggende mechaniek voor iedereen hetzelfde. We weten alleen niet hoe dat mechaniek werk, omdat niemand ons dat ooit heeft uitgelegd. Als je begrijpt waarom je doet wat doet, dan geeft dat een handvat om het anders te gaan doen.

Je kunt pas iets veranderen als je je bewust van het patroon.

In eenvoudige bewoording leg ik je uit hoe het komt dat je vast loopt in je leven, oftewel we leggen de patronen en mechanismen bloot. Als je het patroon ziet, dan is dat de opstap naar verandering.

Een aantal onderwerpen dat vaak ter sprake komt, waar het om psycho-educatie gaat zijn:

 • hoe ontstaan belemmerende gedragspatronen?
 • waar komen negatieve overtuigingen vandaan?
 • hoe ontstaan emotionele blokkades?
 • wat maakt dat je weet dat bepaald gedrag niet goed voor je is, maar dat je het dan toch doet?
 • wat is de essentie van eenzaamheid?
 • waarom heb je een muur om jezelf heen gebouwd?
 • wat zijn overlevingsmechanismen? Waar dienen ze voor en wanneer zijn ze niet meer dienend?
 • wat is de invloed (geweest) van ouders, leraren en andere opvoeders op jouw huidige functioneren?
 • wat doen traumatische gebeurtenissen, zoals pesten of ziekenhuisopnamen met je?
 • waar komen je angsten vandaan?
 • wat maakt dat je zo’n kort lontje hebt?
 • wat is de functie van een crisis in je leven?
 • hoe werkt het bewustzijn? hoe werkt je bewustzijn wel of niet samen met je onderbewustzijn en je Hogere Bewustzijn?
 • wat betekent emotionele volwassenheid?
 • wat is de dynamiek binnen je relaties?

Uiteindelijk gaat het er om dat je snapt waarom je leven vast loopt, welke patronen daaraan ten grondslag liggen en wat er voor nodig is om op een gezondere manier in het leven te gaan staan. Van daaruit kunnen therapiedoelen gedefinieerd worden en het is je duidelijk wat hetgeen is dat je aan te pakken hebt.

Counseling of gesprekstherapie kan zowel offline als online plaats vinden.

Ben je geïnteresseerd in psychosociale therapie?

SoulNature - psycholoog Almere, LVPW

Ik ben gelicenseerd Registertherapeut LVPW (Landelijke vereniging Psychosociaal Werkenden) en ik ben ingeschreven in het  RBCZ-register als Registertherapeut BCZ® (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

SoulNature - psycholoog Almere, RBCZ