Opstellingenwerk

Familie,- organisatie en andere opstellingen

Systeemtherapie is een verzamelnaam voor therapievormen, waarbij het hele sociale systeem wordt mee genomen, en dan met name het familiesysteem. Het opstellingenwerk is er daar één van en het is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger.

De familieopstelling is de bekendste vorm van opstellingenwerk, maar zeker niet de enige. Eigenlijk kun je vrijwel alles opstellen; zo bestaan er o.a. organisatieopstellingen, spirituele opstellingen, sjamanistische opstellingen, astrologische opstellingen en keuzeopstellingen.

Opstellingen vormen een visuele weergave van de verhoudingen zoals die zich in het hoofd van de vrager bevinden. Geen twee opstellingen zijn dan ook hetzelfde.

SoulNature - psycholoog Almere

Bij opstellingen wordt er gewerkt met wat wel het veld of het wetende veld wordt genoemd. Je kunt die zien als een groepsbewustzijn of een overkoepelende intelligentie waarop alle deelnemers van de opstelling zijn aangesloten. In feite zijn het manifestaties van het Eenheidsbewustzijn. In dit bewustzijn bevindt zich een weten van:

  • hoe de onderdelen van het systeem zich tot elkaar verhouden
  • hoe ze zich tot elkaar zouden moeten verhouden
  • wat de verstrikkingen zijn en
    hoe deze hersteld kunnen worden gecorrigeerd.

Het veld bevat dus deze kennis en zowel de begeleider van de opstelling als de vrager als de representanten tappen daar op in; dit gaat vanzelf, je hoeft er niets voor te doen en vrijwel iedereen kan het. Omdat de wijsheid uit het veld zelf komt kennen familie- en organisatieopstellingen, de twee bekendste vormen van opstellingen, slechts een heel beperkt aantal regels die de natuurlijke rangorde weergeven.

Familieopstellingen

Iedereen heeft twee ouders, dus iedereen heeft een familie, ook als er geen contact is met die familie, bijvoorbeeld door adoptie of een zaaddonor. Als kind neem je je plek in binnen deze familie (zowel biologische als adoptie-familie). Kinderen voelen namelijk haarfijn aan wat hun plek is, ook al dat die plek niet hun natuurlijke plek is, bijvoorbeeld als een kind de plek van een overleden of afwezig familielid moet innemen.

Vanuit de familielijn krijgen we patronen doorgegeven waarvan een deel gezond is en een deel ook niet. Dit laatste noemen we binnen opstellingen een verstrikking. Opstellingen maken deze verstrikkingen zichtbaar en ze kunnen middels de opstelling ook gecorrigeerd worden. Daarmee vormen opstellingen een krachtige methodiek op familiepatronen te doorbreken en los te laten; dat was je als kind bent gaan dragen, mag teruggegeven worden aan degene bij wie het echt thuis hoort en daarmee bevrijd je jezelf.

Tijdens masterclasses wordt gewerkt met representanten, in individuele- of relatietherapie wordt gewerkt met tafelopstellingen en, vooral, grondankers.

Opstellingen kunnen bij SoulNature alleen offline worden toegepast (er zijn wel onlineprogramma’s, maar die vind ik tot nu toe niet erg bevredigend).

 

Ben je geïnteresseerd in (familie)opstellingen?