Astrologie

Jouw blauwdruk, dat wat je wil leven

Astrologie is geen zweverig gedoe, astrologie is een wetenschap, een wetenschap die vol in ontwikkeling is. Astrologie werkt net zoals elke wetenschap volgens wetmatigheden en vaste regels. Astrologische duidingen tonen patronen en dynamieken. Deze kunnen zich op velerlei wijzen manifesteren in het leven, o.a. afhankelijk van de levensomstandigheden en de mate van psychologische ontwikkeling van de persoon, en dat maakt dat astrologie geen exacte wetenschap is: je kunt niet zeggen hoe een bepaalde thematiek of dynamiek zal uitpakken, maar wel de algemene patronen.

De geboortehoroscoop: jouw blauwdruk

De geboortehoroscoop is de blauwdruk van jouw persoonlijkheid: het laat zien wat je wil leven. Vanuit deze blauwdruk reageer je op de dingen die je mee maakt. Je persoonlijkheid wordt grotendeels gevormd in je jeugdjaren; helaas hebben de meeste ouders geen kennis van de horoscoop van hun kind en kunnen dus niet inspelen op de behoeftepatronen die daarin verborgen liggen, anders dan wat zij aan uiterlijk gedrag ervaren. Daardoor krijg je als kind niet altijd de ‘voeding’ die je nodig hebt. Sowieso hebben ouders ook hun eigen rugzak, waardoor zij vastzitten in aangeleerde patronen en die ook aan hun kinderen doorgeven.

Een geboortehoroscoop laat zien met welke gereedschapskist je het leven bent ingestapt: wat je psychische behoeften zijn, wat je mogelijkheden zijn en wat je uitdagingen. Er zijn geen goede of slechte horoscopen: ze representeren altijd wat jij wil leven. Dus een horoscoop waar meer lastige plaatsingen en aspecten inzitten kan dan wel uitdagender zijn, maar het is tevens een uitdaging waar je op een dieper niveau voor gekozen hebt.

Wat niet (of slechts gedeeltelijk) in een geboortehoroscoop zit is in hoeverre je (als kind) ook de mogelijkheid hebt gehad om jouw horoscoop te leven; de omstandigheden, en dan met name de opvoeding, bepalen mede in hoeverre jij jouw behoeftepatronen op een gezonde manier hebt kunnen leven of dat ze verwrongen geraakt zijn. In de discussie nature – nurture, oftewel in welke mate wordt je gevormd door wat aangeboren is en wat aangeleerd in de opvoeding, zou je je geboortehoroscoop onder nature of aangeboren kunnen scharen. Vanuit deze aangeborenheid reageer je op de levenssituaties.

SoulNature - astroloog Almere

De mogelijkheden van astrologie

Er bestaan vele vormen van astrologie. Zelf focus ik me voornamelijk op de moderne westerse psychologische- of karakterastrologie en deels op de spirituele astrologie. Wat kun je daarmee:

 • de duiding van je geboortehoroscoop geeft, zoals hierboven beschreven, een beeld van je behoeften, mogelijkheden en uitdaging; het duidt je inherente karaktertrekken en daarmee geeft het je handvatten om je eigen gedrag te snappen en er mee te werken
 • met de voorspellende astrologie kun je kijken welke thematiek op elk gegeven moment in je leven speelt; hoe deze thematiek zich exact zal manifesteren is niet exact te voorspellen
 • door middel van relatie-astrologie, kun je kijken wat de dynamiek is tussen twee personen en ook hoe je samen naar buiten treedt; dat kunnen partnerrelaties zijn, ouder-kind, samenwerkingen of vriendschappen, in feite elke vorm van twee mensen die iets met elkaar hebben
 • met de uurhoekastrologie (inclusief gebeurtenishoroscopen, consulthoroscopen en elicitatiehoroscopen) kunnen heel concrete vragen beantwoord worden en kan het verloop van gebeurtenissen bekeken worden

Een paar voorbeelden van wat je met een geboortehoroscoop kunt bekijken:

 • wat je basis-oriëntatie in het leven is
 • wat kinderen nodig hebben op het gebied van bevestiging, veiligheid/geborgenheid en/of qua school/leren (kinderhoroscoop)
 • wat je zoekt in de een-op-een relatie
 • wat je werkinhoudelijke behoeften zijn
 • wat je belangrijkste levensgebieden zijn
 • welke familiepatronen er spelen
 • waar je gevoelig voor bent
 • hoe je vastigheid creëert in je leven
 • wat je communicatie- en leervaardigheden zijn

Mijn eigen ervaringen

Astrologie heeft mij enorm geholpen om mijn leven in perspectief te plaatsen. Het was alsof de puzzelstukjes op mijn plek vielen. Ik begreep:

 • waarom ik bepaalde onzekerheden en angsten had
 • waarom ik bepaalde overlevingsmechanismen had/heb
 • waarom bepaalde gebeurtenissen in mijn leven hadden plaats gevonden
 • waarom mijn leven nu zo totaal anders is dan het de eerste 35 jaar geweest is
 • wat de richting is waarin mijn leven zich gaat ontwikkelen.

Het kreeg allemaal zin, er zit een logica in, en het zien daarvan heeft mij geholpen om mijn leven te accepteren zoals het is.

Astrologische duidingen kunnen zowel offline als online als schriftelijk gedaan worden.

Ben je geïnteresseerd in astrologie?