Online masterclass: ‘De Weg tot Zelfbevrijding’

Module 7:

Emotionele Volwassenheid – je weerbaarheid terugnemen

Welkom bij module 7 van de online masterclass ‘De Weg tot Zelfbevrijding‘.

Module 7 is de tweede module van het blok Emotionele Volwassenheid.

In het tweede blokde Val uit het Paradijs, hebben we gezien hoe je in de aanpassen bent gegaan ten koste van jezelf, hoe je jezelf bent kwijt geraakt. In dit derde blok, Emotionele Volwassenheid, gaan we kijken hoe je jezelf weer kunt terug vinden.

In deze tweede module van het derde blok kijken we terug naar de tweede module van het tweede blok en we gaan bekijken hoe je het kunt omdraaien.

Enjoy!

SoulNature psycholoog Almere en AmsterdamDeze module bevat:

 • intentie zetting
 • een video-uitleg
 • een schriftelijke toelichting
 • inquiries
 • thuiswerk
 • visualisatie
 • individuele support
 • links naar bijpassende artikelen
 • sharing

Klik op de tab om naar het desbetreffende onderdeel te gaan.

mediterenWat is jouw intentie voor deze module? En hoe relateert deze intentie aan de intentie voor de hele masterclass?

Intentie zetten

Neem een ontspannen houding aan en haal 3x diep adem, in door je neus en uit door je mond. Op je uitademing laat je alles los wat je NU niet nodig hebt (gedachten, emoties, fysieke signalen) en je laat je lichaam ontspannen.

Ga met je aandacht naar je hart en vraag jezelf: “wat is het allerbelangrijkste wat ik deze module mag bereiken?’ of “wat is het allerbelangrijkste wat mag gebeuren?” of “wat is mijn allerdiepste wens?”

Laat het antwoord niet uit je hoofd komen, maar uit je hart (of een andere plek in je lijf). Met andere woorden: bedenk niet wat jouw intentie is, maar laat de intentie zich ontvouwen. Dat kan zijn in de vorm van een gevoel, een beeld, een woord, een fysieke gewaarwording, een herinnering. Dit antwoord kun je vervolgens verwoorden tot een intentie, waarbij je checkt of de woorden goed voelen.

Deel jouw intentie in de ‘De Weg tot Zelfbevrijding (masterclass)’ Facebook groep.

In deze video kom ik kort terug op module 3 en vervolgens geef ik je handvatten om weer voor je eigen grens te gaan staan.

Resumé module 3

In module 3 hebben we gekeken naar grensoverschrijdend gedrag. We hebben gezien dat boosheid een signaalfunctie heeft: het laat je weten dat er over je grens heen gegaan wordt.

We hebben gezien dat als het natuurlijke gevoel voor de juiste afstand niet gerespecteerd wordt, oftewel als hun natuurlijke grens niet gerespecteerd wordt, ze uit nood een kunstmatige muur gaan opbouwen, om zo toch maar enige bescherming van hun kwetsbare deel te hebben.

Weerbaarheid

De natuurlijke grensbewaking is wat je weerbaarheid zou kunnen noemen. Weerbaarheid betekent dat je het innerlijke vertrouwen hebt dat jij je kunt verweren tegen grensoverschrijding. Als er in de jeugd grensoverschrijdend gedrag plaats vindt, wat tot in meer of mindere mate in elke jeugd plaats vindt, dan verliest het kind (deels) het vertrouwen in zijn of haar weerbaarheid. Met name bij seksueel misbruik kom ik geregeld tegen dat de slachtoffers daarvan in de weerloosheid kunnen schieten. Deze weerloosheid wordt vervolgens weer weggemoffeld onder allerlei suikerlaagjes, waarbij lief en aardig zijn of gespeelde onschuld veel voorkomt (zie ‘links’ voor een artikel dat ik over dit onderwerp geschreven heb).

Je weerbaarheid terug nemen

Om uit deze weerloosheid te komen is het nodig dat je je weerbaarheid weer gaat terug nemen. Oftewel, dat je weer vertrouwen gaat krijgen in jou natuurlijke vermogen om je grens aan te geven. De weerloosheid zit bij het innerlijke kind; het is het kind in jou dat (deels) het geloof is kwijt geraakt en zijn of haar natuurlijke vermogen om stop te zeggen.

Het innerlijke kind kan dit vermogen niet terug nemen. Kinderen horen beschermd te worden door volwassenen, en in de meeste gevallen zijn dat in de eerste plaats de ouders, want kinderen kunnen dat nog niet zelf; ze moeten het nog leren. Daarbij zijn met name de ouders hun voorbeeld. Jouw innerlijke kind kan dus die weerbaarheid niet terug nemen; het is juist het innerlijke kind dat die weerbaarheid is kwijt geraakt. Maar wie moet dan die weerbaarheid terug nemen?

Degene die de weerbaarheid moet terug nemen is de Volwassene in jou. Je bent niet alleen maar innerlijk kind, ook al kan die het over nemen als hij of zij getriggerd wordt; je hebt ook een volwassen, volwaardig en volgroeid deel. En het het is dit deel dat weer voor jouw natuurlijke grens mag gaan staan. Zoals we in de vorige module al benoemd hebben, is het nodig dat je je eigen ouder gaat worden.

Je volwassen deel inschakelen

Pas als jouw innerlijke ouder op staat, kan het innerlijke kind zich veilig genoeg gaan voelen om de muur af te gaan breken en weer naar buiten te komen. Je innerlijke kind is wat dat betreft net als kinderen in de buitenwereld: ze hebben hun ouders nodig. Waar je eigen ouders tot op zekere hoogte in gebreken gebleven zijn, daar mag je nu je eigen innerlijke ouder worden. Het verschil tussen kinderen en volwassenen is dat volwassenen hun eigen boontjes kunnen doppen, dat ze om kunnen gaan met tegenslagen, teleurstellingen, afwijzingen en gekwetst worden, waar kinderen dat nog niet zelf kunnen (we komen daar in een volgende module nog op terug).

Pas als het innerlijke kind weer op de innerlijke ouder kan vertrouwen voor wat betreft grensbewaking kan de muur steen voor steen worden afgebroken. Hoe meer stenen er uit de muur gehaald worden hoe meer je jezelf kunt zijn en hoe meer eenzaamheid verdwijnt (en ook alle manieren om die eenzaamheid maar niet te hoeven voelen; idem voor kwetsbaarheid). Daarmee komt je natuurlijke levensvreugde ook terug.

Het lichaam als thermometer

Jouw lichaam liegt niet (zie ‘links’). In je hoofd kun je van alles verzinnen en in mijn ervaring is het meeste wat daaruit voort komt onzin. Vanuit je hoofd kun je alle natuurlijke signalen negeren en dat ben je ook gaan doen. Je lichaam lieft echter niet. Je lichaam geeft precies aan of iets klopt of niet; het fungeert als het ware als een thermometer, waaraan je kunt aflezen wat klopt en wat niet. Als je ergens energie van krijgt, blij wordt, gaat stralen, et cetera, dan klopt het; als je ergens moe van wordt, nergens zin in hebt, afgeleid raakt, dicht klapt, verveeld raakt, et cetera, dan klopt het niet. Je lichaam is je thermometer.

In meer of mindere mate hebben we afgeleerd om naar het lichaam te luisteren; we hebben geleerd om de signalen (deels) te negeren.

“Wat nodig is, is dat je weer naar je lichaam gaat luisteren en dat je de signalen serieus neemt.”

Boosheid

De emotie die gekoppeld is aan grensoverschrijding is boosheid.

“Boosheid laat je weten dat het nodig is om stop te zeggen.”

Wat doet boosheid? Het schrikt mensen af, oftewel het creeeert ruimte voor jezelf. In die zin zie ik het dus als een positieve emotie (N.B. op emoties staat wat mij betreft sowieso geen waarde-oordeel; wel in wat je met die emotie doet).

Boosheid is in onze cultuur een lastige emotie; veel mensen weten er niet goed mee om te gaan, vooral vanwege de heftigheid en intensiteit er van. Boosheid zelf is niet zozeer hetgene wat we nodig hebben, maar vooral de kracht die in de boosheid zit.

Boosheid kent vele vermommingen: irritatie en teleurstelling zijn veelvoorkomende vermommingen. Ook de tegenovergestelde reactie, in de vorm van een kort lontje hebben, schreeuwen, verwijten of passief-agressief gedrag, komt veel voor.

Om het patroon te doorbreken is het dus nodig dat je je boosheid weer gaat omarmen en het een integraal onderdeel van je te laten worden. Voor mensen die juist in de boosheid schieten is de tegenovergestelde beweging nodig: naar de onderliggende kwetsbaarheid gaan.

Leer dus weer naar je lichaam te luisteren en handel van daaruit!

SoulNature psycholoog Almere en AmsterdamDowload de inquiry-vragen en bewaar het, met de uitwerkingen, in je werkmap.

SoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam

 • Voeg je intentie voor deze module toe aan je werkmap en evalueer dit doel aan het eind van de module.
 • Voeg de inquiry-vragen en de bijbehorende uitwerkingen toe aan je werkmap

Je grens aangeven

Je zit waarschijnlijk vol met oordelen rondom jouw vermogen om je grens aan te geven. Deze oordelen zijn ontstaan uit ervaringen. Wat toen waar was hoeft nu echter niet meer waar te zijn.

Een van de manieren om dat te ontdekken is het doen van een reality check. Oftewel, in het hier-en-nu gaan ondervinden of wat jij bent gaan geloven wel waar is.

Begin met kleine situaties en in plaats van je mond te houden, je terug te trekken, dicht te klappen of jezelf te gaan overschreeuwen, ga eens staan voor jouw grens. Spreek uit waar jouw grens ligt, en dat hoeft niet met een hoop bombarie. Oefen jezelf in je uitspreken; oefening baart kunst. Het is een vaardigheid die je je weer eigen mag gaan maken en dat doe je door te doen.

Vier ieder succes dat je boekt en voel hoe je zelfvertrouwen toe neemt. Begin met relatief makkelijke situaties en bouw het steeds meer op naar moeilijkere situaties. Als de makkelijkere situaties goed gaan, geeft je dat zelfvertrouwen; en dat zelfvertrouwen kun je gebruiken om een iets moeilijkere situatie aan te gaan. Dat vergroot weer je zelfvertrouwen, waardoor je de uitdaging weer een stapje moeilijker kunt maken, et cetera.

SoulNature - psycholoog Almere

Visualisatie

Neem een gemakkelijke houding aan en sluit je ogen.

Haal een paar keer diep adem, naar je buik; voel hoe je buik uit zet op je inademing en weer inzakt op je uitademing. Je kunt eventueel een hand op je buik leggen om zo het contact met je buik en de ademhaling te versterken.

Stel je dan voor dat de wereld volledig veilig en betrouwbaar is, dat alle mensen veilig en betrouwbaar zijn. Stel je voor dat je helemaal jezelf zou kunnen zijn, zonder dat daar een oordeel op rust, noch van jezelf noch van anderen.

Als je je niet meer hoeft aan te passen, als je niet meer aan verwachtingen hoeft te voldoen, als je niet meer je best hoeft te doen, je hoeft uit te sloven, voor iedereen klaar te staan en je verantwoordelijk te voelen voor van alles en nog wat; hoe zou dat dan voelen?

Voel hoe het is om helemaal jezelf te kunnen zijn, vrij om te doen wat in je op komt, je te gedragen zoals je lijf je aan geeft, zonder angst voor afwijzing, er volledig op vertrouwend dat je helemaal oke bent zoals je bent.

Hoe voelt dat werkelijk? Maak de beleving zo krachtig mogelijk en laat je helemaal gaan in het gevoel dat je helemaal jezelf mag zijn en dat je mag doen wat voor jou goed voelt en waar jij blij van wordt en energie van krijgt. Hoe voelt dat werkelijk?

Hoe is het als al jouw emoties er mogen zijn? Blijdschap, verdriet, boosheid, angst …. Als je emoties niet meer hoeft te onderdrukken of te controleren en ze mogen er helemaal zijn, hoe voel je je dan?

Neem dat een situatie in gedachten waarin je normaal gesproken vanuit een vast patroon handelt en jezelf te kort doet. Laat dan spontaan andere mogelijkheden om met die situatie om te gaan in je opkomen en zie en voel hoe het zou zijn om op die andere manier met die situatie om te gaan. Misschien sta je het jezelf toe om boos te worden, waar je je anders in houdt; misschien zeg je nee, waar je normaal ja zou zeggen; misschien laat je iemand weten dat je hem/haar leuk vindt, waar je anders je mond zou houden uit angst voor afwijzing. Speel hier mee, probeer verschillende scenario’s uit en voel bij ieder scenario hoe het voor jou is om dit andere gedrag te vertonen. En … het mag best een beetje spannend zijn, een stapje buiten je comfortzone; zolang je jezelf maar niet gaat forceren of dwingen.

Doe deze visualisatie het liefst dagelijks, zodat je weer in contact komt met het vrije kind in jou.

SoulNature - Online masterclass 'De Weg tot Zekf-bevrijding'

Speciale aanbieding voor deze module

Bijna alle traumatische ervaringen hebben te maken met grensoverschrijding en weerbaarheid is dus een ontzettend belangrijk thema. Je kunt niet jezelf zijn als je niet in staat bent om voor jezelf te staan.

Bij de vorige module was de speciale aanbieding een PSYCH-K ® sessie van 45-60 minuten. Voor deze module wik ik je een een Journey aanbieden tegen sterk gereduceerd tarief.

Waar PSYCH-K ® zich richt op beperkende overtugingen, daar gerbruikt The Journey (voorheen bekend als ‘de helende reis’) de emotionele ingang. The Journey brengt je terug naar het moment dat een belemmerend patroon is ontstaan, zodat de emotionele pijn kan worden toegelaten en vervolgens los gelaten, en daardoor z’n greep op jou verliest.

Elke vorm van aangepast gedrag is ‘een reactie op …’, een manier om weg te blijven bij een emotionele pijn; als je die emotionele pijn alsnog durft te doorleven, heeft het mechanisme dat je daarbij vandaan moet houden geen zin meer en dus verliest het overlevingsgedrag zijn functie.

Daardoor komt er ruimte om in het hier-en-nu te kiezen voor die optie die het meest passend is in plaats van dat je op de automatische piloot reageert. Oftewel, je herwint de vrijheid om dat gedrag te kiezen dat het beste past bij de situatie, dan dat je alleen maar je standaard reactie kunt laten zien.

Een Journey duurt gemiddeld tussen de 1 en 2 uur en kan zowel online als offline gedaan worden.

Op de pagina over Individuele sessies vind je wat een losse therapiesessie kost. Als speciale aanbieding bij deze module wil ik je daarop een  korting van 25% aanbieden.

Ben je geinteresseerd in een Journey, stuur me dan een e-mail naar info@soulnature.nl, met als onderwerp ‘module 7’

Geen specifieke linksSoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam