Online masterclass: ‘De Weg tot Zelfbevrijding’

Module 12: Leven vanuit de Eenheid – het Zelf versus het ego

Welkom bij module 12 van de online masterclass ‘De Weg tot Zelfbevrijding‘.

Module 12 is de tweede module van het blok Leven vanuit de Eenheid.

In deze tweede module van dit vierde blok kijken we naar wat het ego is en wat het Zelf is en wat ze wel en niet met elkaar te maken hebben.

In de ideale situatie staat het ego in dienst van het Zelf. Helaas laten de meeste mensen zich leiden door hun ego en zijn zich hooguit vaaglijk bewust dat er nog iets groters is dan ‘ik’.

In dit blok gaan we daar dieper op in.

Enjoy!

SoulNature - psycholoog Almere

Deze module bevat:

 • intentie zetting
 • een video-uitleg
 • een schriftelijke toelichting
 • inquiries
 • thuiswerk
 • individuele support
 • links naar bijpassende artikelen
 • sharing

Klik op de tab om naar het desbetreffende onderdeel te gaan.

mediterenWat is jouw intentie voor deze module? En hoe relateert deze intentie aan de intentie voor de hele masterclass?

Intentie zetten

Neem een ontspannen houding aan en haal 3x diep adem, in door je neus en uit door je mond. Op je uitademing laat je alles los wat je NU niet nodig hebt (gedachten, emoties, fysieke signalen) en je laat je lichaam ontspannen.

Ga met je aandacht naar je hart en vraag jezelf: “wat is het allerbelangrijkste wat ik deze module mag bereiken?’ of “wat is het allerbelangrijkste wat mag gebeuren?” of “wat is mijn allerdiepste wens?”

Laat het antwoord niet uit je hoofd komen, maar uit je hart (of een andere plek in je lijf). Met andere woorden: bedenk niet wat jouw intentie is, maar laat de intentie zich ontvouwen. Dat kan zijn in de vorm van een gevoel, een beeld, een woord, een fysieke gewaarwording, een herinnering. Dit antwoord kun je vervolgens verwoorden tot een intentie, waarbij je checkt of de woorden goed voelen.

Deel jouw intentie in de ‘De Weg tot Zelfbevrijding (masterclass)’ Facebook groep.

In deze video leg ik je uit wat het verschil tussen het ego en het Zelf is en hoe ze samen zouden horen te functioneren.

Het Zelf versus het ego

De Val uit het Paradijs

Het Bijbelse Paradijs (Nirvana in het Boeddhisme of Satori in het Japans Boeddhisme) is een staat van Eenheid, onbegrensdheid en eeuwigheid, oer-vertrouwen, Eén met God.

In een split second is er heel even een gedachte: ‘zou het mogelijk zijn om buiten de Eenheid met God te zijn?’ Deze gedachtenflits dat het heel misschien mogelijk zou zijn om buiten de Eenheid met god te zijn, veroorzaakte een tsunami van ongekende omvang. Het oer-vertrouwen in God, de Eenheid, oer-veiligheid werden verscheurd en vervangen door angst. Dit moment is in feite de geboorte van het ego en dualiteit.

De Val uit het Paradijs vindt ieder leven opnieuw plaats: het ego wordt geboren.

P.S. het bovenstaande is een ervaring die ik ooit gehad heb tijdens een meditatie. Hetzelfde idee komt terug in het boek Een Cursus in Wonderen.

Het ego

Het ego is dus dat deel van ons dat gelooft afgescheiden van God te (kunnen) zijn. Vanuit de angst om buiten de oer-veiligheid, buiten de Eenheid met God, te kunnen zijn, is het ego controle gaan grijpen.

In plaats van te vertrouwen op het Goddelijke, op Goddelijke Leiding, op de Liefde van God voor zijn zonen en dochters, op dat alles gebeurt in jouw Hoogste Belang, dat alles veilig is, is het ego gaan geloven in angst, in afgescheidenheid, in schaarste/tekort en vechten om te overleven in een vijandige buitenwereld.

Rondom de oer-angst van afgescheidenheid is een hele constructie gebouwd die er voor moet zorgen dat we die oer-angst nooit meer hoeven ervaren. Dat gebeurt dus elk leven weer opnieuw, ieder leven opnieuw vallen we uit het Paradijs en schieten we in de angst. Vervolgens gaan we ons wapenen tegen die angst.

Vanuit het alles en niets zijn, Eén met god, gaan we ons identificeren met het idee een afgescheiden ik te zijn. We gaan ons identificeren met ‘iets’, in eerste instantie met ons lichaam, onze emoties of onze gedachten.

We gaan ons ook indentificeren met diverse rollen die we spelen:

 • ik ben een man/vrouw
 • ik ben een Nederlander
 • ik ben zoon/dochter, vader/moeder, broer/zus van …
 • ik ben spiritueel
 • ik ben een bangerd
 • ik ben verlegen
 • ik ben een durfal
 • etc …

Bij iedere identificatie raken we verder verwijderd van het Zelf, oftewel de Paradijslijke staat.

Geen van deze identificaties is echter waar. Je bent niet iets. Je gelooft alleen maar iets  of iemand te zijn. Als je je ergens mee identificeert dan denk je dat je het bent. Het idee iemand te zijn is voor het ego heel belangrijk.

In werkelijkheid is het ego dat wat we juist niet zijn, het is de ontkenning van wat we zijn. We zijn niet iemand, we zijn alles en niets.

Het Zelf

Het Zelf is wat we werkelijk zijn, de oorspronkelijke Paradijslijke staat. Het Zelf is het pure Zijn, onbegrensd in elke richting, tijdloos, alles en niets, all possibilities. Het is geen identificatie, maar juist het los zijn van elke identificatie. Het Zelf is IK BEN (I AM consciousness) zonder ‘iets’ of  ‘iemand’ te zijn.

Het Zelf is onze Godsvonk: omnipotent, omnipresent, omniscient, Al-machtig, Alom-aanwezig, Al-wetend. Je Zelf ervaren is als thuiskomen. Als je het ervaart weet je dat je eigenlijk altijd al geweten hebt dat je dit bent, het is een herkenning.

Het Zelf is het Eenheidsbewustzijn, de Eenheid in alles ervarend, waar het ego de ontkenning daarvan is: waar een ik is is immers ook een niet-ik. Dat is de essentie van dualiteit. Het ego is de illusie een afgescheiden ‘ik’ te zijn en dat is de enige denkfout die we ooit gemaakt hebben (de andere denkfouten komen logischerwijs uit deze oer-denkfout voort).

Het doel van het leven is m.i. om onszelf weer te realiseren als het Zelf.

De taakverdeling

De wereld zoals we die waarnemen bestaat niet. Het is slechts de projectie van onze gedachten. We hebben deze wereld zelf gecreëerd en dus hebben we ook het vermogen om iets anders (positievers) te creëren. Door onze gedachten te veranderen, veranderen we de wereld die we waarnemen.

Ook al bestaat de wereld helemaal niet, toch ervaren we het alsof die wel bestaat. We ervaren dat we kunnen denken, voelen en doen en dat zowel de gedachten als de emoties als fysieke dingen tijdelijk zijn.

Zoals gezegd, is het mijn overtuiging dat de wereld geen andere functie heeft dat ons te realiseren wat we werkelijk zijn: het Zelf.

Om in deze droom die we het aardse leven noemen te kunnen functioneren is het nodig dat we kunnen denken, voelen en doen. Dat zijn precies de 3 tijdelijke lichamen waaruit het ego is opgebouwd.

De enige functie van het ego is dus om in de mentale, astrale en fysieke wereld te kunnen functioneren, zodat we onszelf en anderen (we zijn immers allen Eén) terug te leiden naar het Paradijs.

Het ego heeft slechts een zeer beperkte kijk op het leven. Het Zelf ziet als een adelaar hoog in de lucht alles, ons hele levensplan, waarom dingen gebeuren en moeten gebeuren.

Het Zelf bevat de Wijsheid omtrent wat de juiste actie is. Het ego hoort het uitvoerende orgaan te zijn van het Zelf. Als je je spiritueel ontwikkelt gebeurt dit ook steeds meer. Je kunt het ervaren als Innerljke Leiding of intuïtie.

Wat nodig is, is dat we stoppen met ons te identificeren met het afgescheiden ik en dat we ons weer gaan identificeren met het Zelf. Als dat lukt kunnen we het ego weer gebruiken als instrument van het Zelf. Ze creëren we het Paradijs op aarde, het Koninkrijk Gods op aarde.

SoulNature psycholoog Almere en AmsterdamDowload de inquiry-vragen en bewaar het, met de uitwerkingen, in je werkmap.

SoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam

 • Voeg je intentie voor deze module toe aan je werkmap en evalueer dit doel aan het eind van de module.
 • Voeg de inquiry-vragen en de bijbehorende uitwerkingen toe aan je werkmap

Oefeningen in Eenheidsbeleving

Aangezien de meeste mensen zich met hun afgescheiden ik identificeren en dit beeld zo gewoon is dat je het niet eens in twijfel trekt, zijn de volgende oefeningen bedoeld om je los te halen van dit onomstotelijke bewijs dat ik ik ben en jij jij.

De wereld als spiegel

Ga er eens van uit dat je de wereld die je waarneemt/ziet door jou zelf mede-gecreëerd is. Zie het dus niet als iets buiten jezelf, maar als iets dat jij gemaakt hebt en dat jou eigenlijk alleen maar jouw innerlijke wereld spiegelt.

Wat heb je dan voor wereld gecreëerd? Bevalt deze creatie je? Wat zou je er aan willen veranderen en wat zou je dan in jezelf moeten veranderen?

Ik ben jij en jij bent ik

Als er geen afgescheiden ik bestaat, dan bestaat er ook geen afgescheiden jij. Jouw broeder/zuster ben je zelf. Dus als andere mensen deel zijn van jou, zou je ze dan nog pijn doen? Zou je dan nog met ze strijden of vechten? Zou je ze dan dingen misgunnen omdat je ze zelf wilt hebben?

Hoe zou de wereld eruit zien als we allemaal vanuit dit Eenheidsbewustzijn zouden leven? Zouden er dan nog oorlogen, milieuproblemen, agressie e.d. zijn?

Wat zou jij kunnen doen om NU al vanuit de Eenheid te gaan leven?

Om Kalike

Speciale aanbieding voor deze module

Een van de dingen waarin The Journey zich onderscheidt van andere methoden is de ervaring van Bron (Source).

Het aanbod voor deze module is dan ook een Journey.

Op de pagina Individuele sessies kun je de prijs vinden van een losse therapiesessie.

Net als in de voorgaande modules krijg je een korting van 25%.

Ben je geinteresseerd in een Journey, stuur me dan een e-mail naar info@soulnature.nl, met als onderwerp ‘module 12’.