Online masterclass: ‘De Weg tot Zelfbevrijding’

Module 2:

De Val uit het Paradijs – deel 1: onvervulde behoeften

Welkom bij module 2 van de online masterclass ‘De Weg tot Zelfbevrijding‘.

Modulek is de eerste module van het blok De Val uit het Paradijs.

In het blok De Val uit het Paradijs bekijken we vanuit verschillende invalshoeken hoe jij bent vergeten wie je werkelijk bent en hoe je bent gaan geloven in wat je niet bent. Met andere woorden, we bekijken hoe gedachten- en gedragspatronen en emotionele blokkades zijn ontstaan en hoe deze je leven tot op de dag van vandaag regeren.

In deze eerste module laat ik je zien hoe onvervulde behoeften leiden tot beperkende overtuigingen en aanpassingsgedrag dat ten koste gaat van jezelf.

De beste aanpak voor deze module:

 • bekijk eerst de Video
 • lees daarna de Toelichting
 • download de Inquiry-vragen
 • ga aan de slag met het Thuiswerk
 • deel je ervaringen in de ‘De Weg tot Zelfbevrijding (masterclass)’ Facebook groep

 

Enjoy!

SoulNature - EMDR en traumatherapie

Deze module bevat:

 • Intentie zetting
 • Een video-uitleg
 • Een schriftelijke toelichting
 • Formulieren voor thuiswerk
 • Links naar bijpassende artikelen
 • Sharing

Klik op de tab om naar het desbetreffende onderdeel te gaan.

mediterenWat is jouw intentie voor deze module? En hoe relateert deze intentie aan de intentie voor de hele masterclass?

Intentie zetten

Neem een ontspannen houding aan en haal 3x diep adem, in door je neus en uit door je mond. Op je uitademing laat je alles los wat je NU niet nodig hebt (gedachten, emoties, fysieke signalen) en je laat je lichaam ontspannen.

Ga met je aandacht naar je hart en vraag jezelf: “wat is het allerbelangrijkste wat ik deze module mag bereiken?’ of “wat is het allerbelangrijkste wat mag gebeuren?” of “wat is mijn allerdiepste wens?”

Laat het antwoord niet uit je hoofd komen, maar uit je hart (of een andere plek in je lijf). Met andere woorden: bedenk niet wat jouw intentie is, maar laat de intentie zich ontvouwen. Dat kan zijn in de vorm van een gevoel, een beeld, een woord, een fysieke gewaarwording, een herinnering. Dit antwoord kun je vervolgens verwoorden tot een intentie, waarbij je checkt of de woorden goed voelen.

Deel jouw intentie in de ‘De Weg tot Zelfbevrijding (masterclass)’ Facebook groep.

In deze video leg ik je uit hoe onvervulde behoeften in de kindertijd leiden tot chronische patronen van behoeftigheid en co-dependency (wederzijdse afhankelijkheid).

Tabla rasa?

Als je wordt geboren ben je nog een relatief onbeschreven blad: tabla rasa wordt dat wel genoemd. Ik schrijf hier bewust relatief, want je komt niet helemaal blanco ter wereld. Je bent naar de aarde gekomen met een specifieke set aan vaardigheden en mogelijkheden en met een specifiek doel. Je geboortehoroscoop geeft een goed inzicht in wat jouw specifieke kwaliteiten, mogelijkheden en uitdagingen zijn.

Zoals gezegd kom je niet geheel blanco ter wereld. In je rugzak draag je de ervaringen uit eerdere levens en de ervaringen van de mensheid als geheel, en in dit leven bouw je daar op voort. Ook hier zijn in je geboortehoroscoop aanwijzingen voor te vinden, zonder dat het je nou precies vertelt wat je eerder hebt mee gemaakt en wat je precies in dit leven uit te werken hebt.

Karakter, temparament, genen

Of je karakter gevormd wordt door je genetische materiaal (nature) of door je opvoeding (nurture) is een discussie die al vele malen gevoerd is. Wat voor mij een werkbaar model is, is het volgende:

 • een deel van je karakter komt voort uit genetisch materiaal,
 • een deel van je karakter wordt gevormd door je opvoeding en
 • een deel van je karakter wordt bepaald door je temperament.

Met temperament bedoel ik dat het ene kind van nature gevoeliger of vuriger of bedachtzamer is dan een ander kind. Dit is deels terug te leiden op de 4 elementen (vuur, aarde, lucht en water), zoals die in de astrologie gebruikt worden; of tot de vier psychologische functies (denken, voelen, gewaarwording en intuïtie), zoals ze in de Jungiaanse psychologie genoemd worden.

Dit temperament bepaalt mede hoe je reageert op de dingen die je mee maakt in je leven; als je bijvoorbeeld van nature vurig bent aangelegd, dan zul je eerder vurig en actief reageren op wat je mee maakt, dan dat je juist reactief bent ingesteld.

De amalgaan van genetisch materiaal, opvoeding en temperament vormt je karakter. Daarvan ligt het temperament in grote lijnen vast, al kan de invulling er van gedurende het leven een andere ‘kleur’ krijgen. Het genetisch materiaal ligt ook voor een flink stuk vast, alhoewel de epigenetica heeft aangetoond dat het DNA-materiaal kan veranderen.

De grootste speelruimte in wat je kunt veranderen is wat je mee hebt gekregen uit je opvoeding:

“Wat je hebt aangeleerd, kun je ook weer afleren.”

Natuurlijke behoeften

Als kind heb je natuurlijke behoeften, zoals:

 • fysieke behoeften: honger geeft aan dat je behoefte hebt aan voedsel, dorst laat je weten dat het tijd is om te drinken, vermoeidheid is een teken dat je rust nodig hebt
 • de behoefte om de wereld te ontdekken; kinderen hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid
 • mentale behoeften: de behoefte om te leren; wederom, vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid, wat overigens niet per se overeenkomt met wat er vanuit school wordt aangeboden
 • emotionele behoeften

In deze masterclass richt ik me met name op de psychische en emotionele behoeften.

Psychische/emotionele behoeften

De psyche is een combinatie van het mentale en het emotionele. Deze twee zijn niet volledig los van elkaar te zien en ze beïnvloeden elkaar. In deze masterclass zal ik de termen behoeften, emotionele behoeften en psychische behoeften door elkaar gebruiken.

Als kind heb je psychische/emotionele behoeften (, zoals de behoefte aan:

 • liefde
 • aandacht
 • warmte
 • veiligheid
 • gezien en gehoord worden
 • waardering
 • erkenning
 • erbij horen
 • respect, e.d.

Ik-logica

Kinderen hebben wat ik een ik-logica noem. Hele jonge kinderen leven nog grotendeels in de Eenheidsbeleving (symbiose); het ego, het afgescheiden ik, is zich nog pas aan het ontwikkelen. Daardoor hebben ze nog slechts een beperkt onderscheidingsvermogen van wat wel en wat niet bij hen hoort; de scheiding tussen ik en de ander is nog niet voltooid. N.B. ik-logica is een contracditio in terminis, omdat ‘ik’ in feite de ontkenning van de Eenheid is; dat ik het ik-logica noem, is omdat voor jonge kinderen alles nog ‘ik’ is. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer het eigen ik zich ontwikkelt en hoe minder de Eenheidsbeleving.

Vanuit deze ik-logica hebben kinderen de neiging om dingen op zichzelf te betrekken:

 • als papa geen tijd heeft dan ligt dat aan mij
 • als mama boos is dan ligt dat aan mij
 • als ik gepest wordt dan ligt dat aan mij
 • et cetera.

Beperkende overtuigingen

Vanuit deze neiging om dingen op zichzelf te betrekken onstaan negatief of beperkende overtuigingen:

 • ik verdien niet beter
 • ik mag er niet zijn
 • ik ben niet goed genoeg
 • ik hoor er niet bij
 • ik kan het niet
 • et cetera.

Aangepast gedrag

Vanuit de overtuiging dat hoe anderen met mij om gaan aan mij ligt, volgt de logische conclusie dat ik dus degene ben die moet veranderen; ik ben immers degene die niet voldoet aan de verwachtingen, ik ben degene die niet oke is. Door te geloven dat zij het probleem zijn gaan kinderen zich aanpassen in een poging om hun natuurlijke psychische/emotionele behoeften vervuld te krijgen:

 • als ik maar lief en aardig ben, misschien krijg ik dan de aandacht die ik nodig heb
 • als ik maar voor iedereen klaar sta, misschien krijg ik dan de liefde die ik nodig heb
 • als ik me maar sterk houd, misschien krijg ik dan de waardering die ik zoek
 • et cetera.

De paradox is dat je door dit aangepaste gedrag juist NIET krijgt wat je nodig hebt.

Gedachten- en gedragspatronen

Dit is dus hoe beperkende gedachten- en gedragspatronen ontstaan: we gaan geloven in iets wat niet waar is, namelijk dat het aan ons ligt. In werkelijkheid zegt het iets over vader als hij geen tijd heeft, over moeder als ze boos is of over andere kinderen als ze je pesten. Dit geloven dat het aan jou ligt is de grote denkfout:

“de enige (denk)fout die je gemaakt hebt is om te geloven dat het aan jou ligt, dat jij het probleem bent.

 

SoulNature psycholoog Almere en AmsterdamDowload de inquiry-vragen en bewaar het, met de uitwerkingen, in je werkmap.

SoulNature psychosociale therapie Almere en Amsterdam

 • Voeg je intentie voor deze module toe aan je werkmap en evalueer dit doel aan het eind van de module.
 • Voeg de inquiry-vragen en de bijbehorende uitwerkingen toe aan je werkmap
 • Geef op creatieve wijze vorm aan welke onvervulde behoeften jij hebt, aan wat je bij anderen zoekt en dus denkt zelf niet te hebben

SoulNature psychosociale therapie Almere en AmsterdamVoor een korte introductie in de Jungiaanse psychologie zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Jungiaanse_psychoanalyse.

Een goed boek over de psychologische typen van Jung: Karen Hamaker – Zondag, Jungs psychologische typen in de pratkijk, ISBN 90-74899-39-0, Uitgeverij Symbolon, 2001.