Home » Kennisdatabase » Burn-out, depressie en nerveuze gespannenheid » Waarom jouw lichaam niet liegt
SoulNature - 11 tips om met hsp om te gaan

Je lichaam liegt niet; je hoofd daarentegen verzint van alles waarvan de waarde op z’n minst twijfelachtig is. Leer weer naar je lijf te luisteren, leer de taal van het lichaam weer te verstaan, en je zult jouw waarheid vinden. In dit artikel leg ik uit hoe dat werkt.

Inhoud:

Je lichaam doet wat jij het opdraagt

“Je lichaam liegt niet”.

 

Je lichaam doet alleen maar wat jij het opdraagt, ook al zal je je er vaak niet bewust van zijn wat je je lichaam opdraagt. Als je ziek bent of pijn hebt, dan laat jouw lichaam je iets zien wat je zelf niet wilt zien, maar wat via je onderbewuste als nog naar buiten komt in de vorm van pijn en/of ziekte. Dit geldt zeker voor aandoeningen die te boek staan als psychosomatische ziekten. Leer hoe je je lichaam kunt leren ‘lezen’ en hoe je zo aan je eigen herstel kunt werken.

Waar dient het lichaam voor?

 • Om te kunnen denken heb je een denklichaam nodig.
 • Om te kunnen voelen heb je een emotielichaam nodig.
 • En om in de fysieke wereld te kunnen functioneren heb je een fysiek lichaam nodig.

4 Werelden

Er zijn dus verschillende ‘werelden’; een wereld is een bepaalde bewustzijnsniveau.

 • De fysieke wereld is het laagste bewustzijnsniveau.
 • De gevoelswereld, of astrale wereld, is het daaropvolgende hogere bewustzijnsniveau.
 • En de denkwereld, of mentale wereld, is het daar weer op volgende hogere bewustzijnsniveau.
 • Daarboven is nog het bewustzijnsniveau dat je ‘Zijn’ zou kunnen noemen, je spirituele- of Eenheidsbewustzijn.

In dit artikel zullen we ons concentreren op de drie laagste niveaus: denken, voelen en doen.

4 Lichamen

Om in een ‘wereld’ te kunnen functioneren heb je een ‘voertuig’ nodig.

 • Ons fysieke lichaam is niet meer dan het ‘voertuig’ waarmee we ons in de fysieke wereld kunnen bewegen.
 • Ons emotielichaam, of astrale lichaam, is het ‘voertuig’ waarmee we in de gevoelswereld, of astrale wereld, kunnen functioneren.
 • En ons denklichaam, of mentale lichaam, is het ‘voertuig’ waarmee we ons in de mentale wereld kunnen begeven.
 • Het Zijnsniveau is het domein van de Ziel of het Zelf.

Deze drie lagere lichamen zijn tijdelijke lichamen. Als we dood gaan sterft ons fysieke lichaam. In de niet-fysieke werelden vinden daarna meestal ook nog een tweede dood (astraal lichaam) en een derde (mentaal lichaam) dood plaats.

Wat na de dood van de tijdelijke lichamen over blijft is ons eeuwige lichaam, dat deel van ons dat niet sterft en niet geboren wordt, dat altijd en eeuwig IS. Dit wordt ook wel aangeduide met termen als Ziel, Geest, Hogere Zelf, Monad of Atman.

Terug komende op de titel van dit hoofdstuk: het (fysieke) lichaam is een ‘voertuig’ dat het ons mogelijk maakt om in de fysieke wereld te functioneren. Het wordt gevoed vanuit de hoge trillende lichamen en als die energie wordt terug getrokken (i.e. als we sterven), dan blijft er niets anders over dan een levenloos omhulsel, dat vergaat tot stof.

het licWat is psychosomatiek?

De levensenergie stroomt van het hoogste bewustzijnsniveau naar het laagste bewustzijnsniveau. Het fysieke lichaam is de laatste en laagste sport van de ladder. Vanuit ons onsterfelijke deel wordt de energie verdicht en wordt een tijdelijk lichaam gebouwd: het mentale lichaam; daarmee kunnen we denken. Als de energie zich verder verdicht wordt het astrale- of emotielichaam gebouwd, waarmee we kunnen voelen, en als laatste stap, als de energie zich nog verder verdicht, wordt het fysieke lichaam gebouwd.

Als we ons beperken tot de drie lagere lichamen dan kun je stellen dat gedachten en overtuigingen bepalen hoe we ons voelen, welke emoties we voelen. Deze emoties vertalen zich weer naar ons fysieke lichaam.

Denken -> Voelen -> Doen

N.B. het is niet helemaal eenrichtingsverkeer: hoe je fysiek in vel zit bepaalt mede hoe je je voelt en denkt. Er is dus een feedback loop. De sterkste stroom is echter van denken naar voelen naar doen. Oftewel, je bent (fysieke lichaam) wat je denkt.

De psyche

Denken en voelen worden in de medische en psychologische wetenschappen vaak samengetrokken en de psyche genoemd. Dit als tegenpool van het fysieke lichaam. Andere stromingen gebruiken andere definities van de psyche, maar aangezien dit artikel over het lichaam en ziekte gaat neem ik de medische definitie.

Psyche is het oud-Griekse woord voor geest en soma is het oud-Griekse woord voor lichaam. Op wikipedia wordt psychosomatiek, of psychosomatische geneeskunde, gedefinieerd als:

een medisch gebied dat zich bezighoudt met de ziektebeelden die zich vooral lichamelijk manifesteren, maar waarbij psychische factoren een duidelijke factor zijn’.

Daaraan wordt toegevoegd:

Het betreft vooral aandoeningen die in de ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘neurotische stoornissenstress-gebonden stoornissen en somatoforme stoornissen’ (tegenwoordig ook wel psychofysiologische aandoeningen genoemd).

Psychosomatische ziekten worden omschreven als:

Veel klachten zijn niet of moeilijk medisch vast te stellen. Toch zijn er gefundeerde redenen waarom symptomen optreden zoals Jung beschreef: “Iemand met voortdurende angst heeft daar gegronde reden voor.”

Psychosomatische ziekten zijn modegevoelig. Als de medische kennis toeneemt verschuift de aandacht, en daarmee het aantal lijders. Fibromyalgieburn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom, functionele hypoglykemieRSIMCSspasmofiliewhiplashbekkeninstabiliteit en het hyperventilatie-syndroom zijn voorbeelden van aandoeningen waarbij door de meeste medici een grote psychische component wordt verondersteld.

Laten dit nou net de ziektes zijn die heel veel voorkomen bij hooggevoelige mensen!

Waarom wordt het lichaam ziek?

Uitgaande van het denken -> voelen -> doen model zou je kunnen stellen dat ziekten het gevolg zijn van foutief denken. Dit concept gaat dus verder dan de hierboven genoemde medische definities. Ik denk echter dat er een kern van waarheid in zit. Ik denk dat het overgrote deel van de ziekten voort komt uit onjuiste overtuigingen en vastzittende emoties; je denkt jezelf ziek. En ik ben niet de enige die er zo over denkt.

wilhelm_reich_0De Oostenrijks-Amerikaanse psychiater en psychoanalyticus Wilhelm Reich (1897 – 1957), een leerling van Sigmund Freud en een leeftijdsgenoot van de grote drie Freud, Jung en Adler, kan gezien worden als de grondlegger van de lichaamsgerichte psychotherapie. Wikipedia schrijft het volgende over hem:

Reich ontdekte in het lichaam verhardingen in de vorm van spierspanningen en blokkades, waarmee het fysieke organisme op verdrongen gevoelens zou reageren. Hij noemde dit lichaamspantsers. Reich ontwikkelde tevens een karaktertheorie gebaseerd op eerder werk van zijn leraar Sigmund Freud waarbij niet alleen de psyche maar ook het lichaam werd betrokken. Hij nam waar dat bepaalde karakterstructuren zich ook lichamelijk uitdrukten zoals in de lichaamsbouw, de motoriek en expressie. Volgens Reich zou de psychotherapie zich niet alleen met de psyche moeten bezighouden maar ook met het lichaam in de vorm van intensief ademen, bewegen en expressiviteit. Hieruit ontstonden therapievormen als: bio-energetica, biodynamische therapie, core-energeticaemotioneel lichaamswerkrebirthingrolfingpostural integration en primal-therapie.

Navolging

Reich’s werk kreeg navolging in de vorm van o.a. Alexander Lowen en John Pierrakos (grondleggers van de bio-energetica) en Moshé Feldenkrais.

[bol_product_links block_id=”bol_5d834f5a0d262_selected-products” products=”9200000037972247″ name=”De zin van ziek zijn” sub_id=”Waarom jouw lichaam niet liegt” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”0″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”0″ admin_preview=”1″]

Meer recent beschrijven de Duitse psychotherapeuten Thorward Dethlefsen en Rüdiger Dahlke in hun boek De zin van ziek zijn het verband tussen fysieke aandoening en hun psychische oorzaken.

De Vlaamse filosofe Christiane Beerlandt (https://www.christianebeerlandt.com) beschrijft in haar boek De Sleutel tot Zelf-Bevrijding de psychologische oorsprong van 1300 ziektebeelden.

[bol_product_links block_id=”bol_5d8350f2980ae_selected-products” products=”1001004001567247″ name=”De sleutel tot Zelf-bevrijding” sub_id=”Waarom jouw lichaam niet liegt” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”0″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

[bol_product_links block_id=”bol_5d835212038a4_selected-products” products=”9200000030135027″ name=”De helende reis” sub_id=”Waarom jouw lichaam niet liegt” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”0″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Het Journey-werk (voorheen de helende reis) van grondlegster Brandon Bays kent naast een ‘emotionele reis’ ook een ‘fysieke reis’, waarmee rechtstreeks naar de oorzaak van ziekten gegaan wordt.

Centraal thema bij al deze stromingen is dat overwerkte ervaringen en onjuiste overtuigingen de oorzaak zijn van veel ziekten. Ik durf niet te zeggen van ‘alle’ ziekten, want ik denk dat er ook nog een karmische component is (en je moet immers ergens aan dood gaan), maar wel van een veel groter deel van de ziekten dan wij denken. Bij de in het vorige hoofdstuk beschreven psychosomatische ziekten is dat verband nog veel duidelijker en dat is zeker voor hsp-ers een interessant gegeven, aangezien veel hooggevoelige mensen te maken hebben met een of meer de bovengenoemde ziekten of varianten daarop.

Wat is het doel van ziektes?

Vanuit het idee dat ziekten veroorzaakt worden door onjuiste overtuigingen, vastzittende emoties en overwerkte ervaringen, zou je ziekten kunnen zien als tekenen van het lichaam dat er een onbalans zit en dat het nodig is dat je in de spiegel gaat kijken welk oud zeer daar vast zit. Dat is hoe we er binnen SoulNature (met vestigingen in Almere en Amsterdam) naar kijken.

Het is mijn stellige overtuiging dat gezondheid de natuurlijke staat van zijn is en dat gezondheid niet slechts het tijdelijke ontbreken van ziekte is. Als gezondheid de natuurlijke staat van zijn is, dan is ziekte een onnatuurlijke staat van zijn. Alles wat onnatuurlijk is, is afkomstig van de mens zelf. Je kunt ziekte dus bekijken als iets wat je zelf gecreëerd hebt, vanuit een onnatuurlijke staat van zijn. Laat de natuur zijn gang gaan en het onnatuurlijke verdwijnt.

Het lichaam als spiegel

Ziekte fungeert dus als spiegel: het laat ons zien waar we niet in balans zijn, waar er iets vast zit dat er niet hoort te zijn. Ziekte helpt ons om ons bewust te worden van psychische blokkades. Pak de psychische blokkade aan en de ziekte verliest zijn functie. Als ziek zijn een onwaarheid aan het licht brengt, dan betekent het dat je zelf de waarheid tot nu toe dermate lang ontkent hebt dat het zich fysiek moest gaan uiten. “Je lichaam liegt niet´.

Hoe kun je ziekte gebruiken om jezelf te helen?

Het is mijn stellige overtuiging dat het leven streeft naar heelheid en dat het enige wat die heelheid belemmert het menselijke idee van afgescheidenheid is. Het idee dat wij ‘los van God’ zijn, dat wij op onszelf staande entiteiten zijn is mijns inziens de basale denkfout waaruit een heel assortiment aan afgeleide denkfouten is voort gekomen. Het gros van deze onjuiste overtuigingen ontstaat in de kindertijd; in het verlengde daarvan kun je nog verder terug kijken in het verleden naar vorige levens, maar door de kwetsuren uit de eerste 20 levensjaren aan te pakken en te verwerken los je het gros van je problemen, psychisch en/of fysiek, op.

Het fysieke lichaam is niet meer dan de plek waar de on-heelheid zich openbaart. Het doel van ziekte is heling; deze heling kan bijvoorbeeld door middel van de methodieken die we binnen SoulNature gebruiken, zoals the Journey, opstellingenwerk, EMDR of rebirthing gerealiseerd worden.

In veel gevallen, en zeker bij psychosomatische ziekten, is het helemaal niet nodig om daar onder te blijven lijden. Wat wel nodig is, is dat je de moed op brengt om onder ogen te komen welke onverwerkte levenservaringen, vastzittende emoties en beperkende overtuigingen er onder het ziektebeeld zitten en de bereidheid om deze te verwerken en los te laten.

Daarnaast bestaat er ook nog zo iets als ‘ziektewinst’; ziekten zorgen er nog wel eens voor dat je een excuus hebt om iets niet aan te hoeven gaan, het kan een vorm van vermijdingsgedrag zijn.

7 Manieren om anders met ziekte om te gaan.

Wat kun je doen om anders met je ziekte om te gaan? Bij SoulNature (Almere en Amsterdam), zullen we zowel in individuele therapie als in relatietherapie als in trainingen dieper in gaan op hoe je met de signalen van je lichaam kunt werken; hier zijn alvast 7 manieren om anders met ziekte en pijn om te gaan:

 1. Kijk anders naar ziekte en pijn. Zie het niet als iets waar je vanaf wilt, maar als een manier waarop het leven jou iets wil vertellen, je ergens bewust van wil maken: ziekte is een boodschapper. Het leven heeft altijd een positieve intentie, maar het moet ons vaak hardhandig met de neus op de feiten drukken voordat we bereid zijn onze ogen te openen. “Het lichaam liegt niet, maar jij wel.”
 2. Alles waar je energie aan geeft wordt sterker; dat is de basisstelling in Eckhardt Tolle’s De kracht van het NU. [bol_product_links block_id=”bol_5d8356e7c92c2_selected-products” products=”9200000014954399″ name=”De kracht van het NU” sub_id=”Waarom jouw lichaam niet liegt” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”0″ show_price=”0″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″] Door iets te onderdrukken stop je er energie in en wordt het sterker. Door bijvoorbeeld te vervallen in zelfmedelijden of slachtoffergedrag maak je het sterker. Of door je altijd maar te vermannen onderdruk je je zachte kanten, die daardoor steeds harder om aandacht gaan vragen. Naast vermijden en overschreeuwen is er echter een derde weg en die is om dat wat er is te laten zijn zoals het is, zonder er iets mee te doen. Dus, stop met een ziekte of pijn niet willen, want je voedt het alleen maar, en stop met zelfbeklag, want ook daarmee voed je het alleen maar. Accepteer het in plaats daarvan zoals het is, ook al besef ik dat dat vaak niet makkelijk zal zijn.
 3. Een iets moeilijkere variant daarvan is om je ziekte of pijn te omringen met je aandacht, te omarmen met je liefde. De pijn of ziekte is als een klein kind dat zich boos of verdrietig voelt en aandacht nodig heeft; als je het die aandacht geeft en de emotie er mag zijn, dan verliest de emotie zijn kracht en kan het kind weer verder. Ik heb eens ergens gehoord dat elke emotie die je volledig toe laat binnen 2 minuten uit dooft. Het is juist door het onderdrukken of overschreeuwen ervan dat we zo worstelen met ‘zware’ emoties, waarvan ziekte vanuit psychosomatisch standpunt, dan weer een gevolg is. Dus omarm de pijn of ziekte en geef het je liefde, zoals je bij een kind zou doen. Dan kan de pijn de verzachten.
 4. Vraag je eens af welke ‘winst’ jouw ziekte oplevert. Elk gedrag heeft een functie: het levert je iets op of je vermijdt er iets mee. Dus kijk eens naar jouw ziekte, wees eens eerlijk naar jezelf en vraag je eens af wat jij door middel van jouw ziekte vermijdt of wat het je oplevert. Het kan heel confronterend zijn om dit te doen, want je zult gedrag van jezelf onder ogen moeten komen dat je niet leuk vindt, maar uiteindelijk is dit het enige waardoor het kan helen. Vervolgens is het jouw keus of je in de schijnveiligheid van het bekende (d.i. jouw patroon) blijft zitten of dat je bereid bent het ongezonde gedrag los te laten en te vervangen door meer adequaat gedrag. En één ding kan ik je verzekeren: jij kunt dit patroon los laten!
 5. Een variant hier op is om de pijn of ziekte zelf te laten praten. Vraag je zelf eens af: ‘als mijn ziekte een stem zou hebben, wat zou hij dan tegen mij zeggen?’ Ga met je aandacht naar de plek waar de ziekte en/of pijn zit en kijk wat er in je op komt aan gedachten, emoties, inzichten, beelden of herinneringen. Dit is veel makkelijker dan je denkt; het is wel nodig dat je het echt onder ogen wilt komen.
 6. Nog een variant hier op: concentreer je op de zieke plek of op de pijn en kijk eens welke emoties er spontaan omhoog komen als je dat doet. Laat deze emoties helemaal zijn, zonder oordeel, zonder iets te onderdrukken. Soms zullen er herinneringen omhoog komen, maar dat hoeft niet per se; het gaat er vooral om dat de emotie er uit kan. E-motie is e(nergy) in motion, energie in beweging. Als de emotie kan stromen, stroomt je levensenergie weer. Een goeroe bij wie ik een tijd heb gezeten zei ooit eens: ‘pijn is het Licht dat door een blokkade heen probeert te breken’ en ik kan me daar aardig in vinden. Het leven streeft naar heelheid; het leven heeft de blokkade niet opgeworpen, maar jij. “Het lichaam liegt niet, maar jij wel”.
 7. Ziekte en pijn zijn manieren tot Zelf-bevrijding. Het is niet anders dan de levensenergie die jou wil laten zien hoe jij jezelf tekort doet, hoe je vast zit in patronen die je niet langer dienen. Deze patronen zijn meestal ontstaan in de kindertijd, toen je geen andere keus had dan dit patroon te ontwikkelen; het was het beste wat je kon bedenken om te kunnen overleven, om door te kunnen. Maar je bent nu geen kind meer, je bent een volwassen mens. En waar je als kind nog machteloos was en naar de noodoplossing moest grijpen in de vorm van dit gedrag, daar kun je als volwassene andere keuzes maken en er voor kiezen om een gezonder patroon te ontwikkelen. Waar je als kind je grens niet kon aan geven, kun je dat nu wel: dat is het essentiële verschil tussen een kind en een volwassene. Ziekte zegt dus eigenlijk: ‘grow up!

Je lichaam liegt niet

Ik ga niet zeggen dat het doorbreken van de patronen die door de ziekte zichtbaar gemaakt wordt makkelijk is. Vaak zitten hier diepgewortelde emoties en angsten onder. Maar ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het kan, als je de moed maar op durft te brengen en jezelf wil bevrijden. Bij mijzelf heeft het zich niet zozeer fysiek geuit, maar meer psychisch (alhoewel chronische vermoeidheid onder de psychosomatische ziekten geschaard wordt): ik ben door 20 jaar aan paniekaanvallen heen moeten gaan, jaren van depressiviteit tot op het suïcidale af en jaren van chronische vermoeidheid, om maar eens wat ‘highlights’ te noemen. Het was een lange en zware weg, maar ik heb grote delen er van overwonnen en ik ben er sterker uit gekomen. En nog steeds verleg ik mijn grenzen en stap ik buiten mijn comfortzone. Het vergt moed, soms veel moed, maar uiteindelijk zal de beloning daar zijn. Uiteindelijk overwint Liefde alles.

Wat ik kan kan jij ook. Je zult door je oud zeer heen moeten gaan, je zult buiten je comfortzone moeten stappen, je zult jezelf tegen komen, je zult de veiligheid van het bekende en vertrouwde los moeten laten, keer op keer. Maar je kunt het; sterker nog, het is je levensdoel om dit te doen en te herrijzen als de feniks uit de as. Het Stralende Zelf leert zichzelf kennen door de onwaarheid van de schaduw te doorzien. En het lichaam helpt er bij om de leugen te doorzien:

“Het lichaam liegt niet”.

Psycholoog, complementaire zorg en arts: zij aan zij

Voor alle duidelijkheid: ik advocateer hier niet tegen het bezoek aan artsen en het gebruik van de medische wetenschap; de medische wetenschap heeft zeker zijn nut. Wat ik in dit artikel beschrijf is een manier om met andere ogen naar ziekte te kijken, complementair aan de reguliere geneeskunde, en met name van toepassing voor de ziekten die chronisch of langdurig zijn en waar niet echt goede oplossingen voor zijn of die niet officieel erkend worden als ziekte, zoals de hierboven genoemde psychosomatische ziekten, en die met name bij veel hsp-ers voorkomen. Juist als hsp-er bezit je de mogelijkheid om middels een alternatieve aanpak ziekte en pijn aan te pakken. Hier uit zich de Kracht van hooggevoeligheid: ziekte en pijn kan als een weg tot Zelf-bevrijding gebruikt worden en dat is waar SoulNature in gespecialiseerd is.

Meer artikelen ontvangen?

Wil je op de hoogte gehouden worden als er een nieuw artikel gepubliceerd wordt? Meld je dan via de onderstaande knop aan voor de mailing lijst.

[activecampaign form=1]

Gun ook anderen om anders met hun ziekte om te kunnen gaan

Als je dit artikel waardevol vindt, deel het dan op je Facebook-tijdlijn en/of stuur het door naar mensen die je kent en die ook worstelen met fysieke problemen, met name met psychosomatische problemen. Gun het ook hen dat ze hun eerste stappen naar een gezonder leven mogen maken.

Wat ga jij doen met deze inzichten?

Heeft dit artikel gemaakt dat je met andere ogen naar je lijf kijkt? Zo ja, met welke van de 7 manieren om anders naar ziekte te kijken ga jij aan de slag? Laat het me hieronder weten in het commentaarveld.

Gerelateerde artikelen

Van weerloosheid naar weerbaarheid: de gevolgen van grensoverschrijding teniet doen

Van weerloosheid naar weerbaarheid: de gevolgen van grensoverschrijding teniet doen

Psycholoog Almere en Amsterdam. Een van de mogelijke gevolgen van grensoverschrijdend gedrag, zoals fysiek, psychisch en vooral seksueel geweld, is dat er een gevoel van weerloosheid ontstaat. Deze weerloosheid gaat zich vervolgens in allerlei situaties in het leven uiten, vaak in gecamoufleerde vorm waardoor je het niet meer herkent. Maar je bent niet weerloos, het is slechts een herinnering die je op het heden projecteert. Hoe dit werkt en hoe je er uit los kunt komen leg ik in dit artikel uit.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin4