Home » Kennisdatabase » Burn-out, depressie en nerveuze gespannenheid » Hooggevoeligheid en overgevoeligheid
SoulNature - psycholoog Almere

Veel HSP-ers (Highly Sensitive Persons oftewel hooggevoelige mensen) hebben last van een sterke reactie op impulsen van buitenaf, zoals:

 • gevoeligheid voor chemische toevoegingen aan voedsel
 • straling van mobiele telefoons en wifi-antennes
 • elektriciteitskabels
 • allergieën
 • ‘lage’ energieën bij andere mensen
 • boosheid
 • harde geluiden of
 • bepaalde soorten muziek.

Een deel daarvan is fysiek en hoort ook fysiek aangepakt te worden, bijvoorbeeld door isolatie, andere voeding of reinigingsoefeningen. Wat mij echter ook opvalt is dat veel van de fysieke symptomen worden veroorzaakt door een innerlijke overgevoeligheid, waarvan je je kunt afvragen of die op de buitenwereld geprojecteerd hoort te worden. Op deze innerlijke overgevoeligheid ga ik het in dit artikel hebben.

Inhoud:

Innerlijke overgevoeligheid

Ik ga er van uit dat als je goed in je eigen energie zit, je niet zo veel last hebt van uiterlijke verstoringen; in ieder geval niet in die mate dat je het echt ‘last’ kunt noemen; het is eerder vervelend dan dat het een probleem is. Het wordt pas een probleem als er innerlijk iets niet lekker zit, waardoor je als het ware allergisch reageert op impulsen van buitenaf. Dan is het alsof je al onder hoogspanning staat en alleen al de aanraking met een geleidend materiaal maakt dat je een stroomstoot krijgt. Dat betekent dat je innerlijke systeem niet in rust is. Ook hier kun je gaan zoeken naar fysieke oorzaken, zoals de staat van je zenuwstelsel, maar in feite plaats je het dan nog buiten waar het werkelijk om gaat en dat is de vraag waarom je systeem zo gespannen is.

Voorbeeld: groepswerk

Ik ben regelmatig actief als trainer bij groepswerk, omdat ik het heel leuk vind om dat te doen. Wat mij opvalt is dat er altijd een aantal mensen zijn die last hebben van de stemmen van andere mensen, van geluiden in de ruimte, van de lucht van wierook of water met etherische oliën of van de temperatuur. En dan op een manier dat ze er geïrriteerd van raken. Ik denk dat ik dat zelf in het begin ook wel had; nu niet meer. Afgezien van praktische dingen gaat het meestal niet om de verstoring als zodanig, maar zit er een innerlijke spanning, onrust of angst die zich op deze manier manifesteert; er wordt op bepaalde knoppen gedrukt.

Hooggevoeligheid is een Kracht

De meeste mensen waar ik mee werk hebben een hogere gevoeligheid dan gemiddeld; anders zouden ze immers niet naar SoulNature in Almere of Amsterda  toe komen. Persoonlijk zie ik hooggevoeligheid als een Kracht in plaats van als een klacht; ik zie het als een kwaliteit, je hebt er alleen mee te leren omgaan. Als we de scope qua overgevoeligheid even verkleinen naar het oppikken van energie van andere mensen, dan is die gevoeligheid alleen een probleem als er bij jouzelf iets zit waar de energie die je oppikt aan vast kan blijven kleven. Als dat niet het geval is gaat het aan de ene kant er in en aan de andere kant er uit of het glijdt gewoon van je af. Dus als je last hebt van de energie van iemand anders, hoe komt dat dan?

GatenkaasSoulNature psycholoog Almere en Amsterdam

Ik ga er van uit dat je met een relatief gaaf aura naar de aarde komt (ik laat vorige levens even buiten beschouwing). Tijdens het opgroeien raakt dit energieveld in meer of mindere mate beschadigd. Het is mijn ervaring dat dit bij iedereen gebeurt; het enige verschil is de mate van beschadiging en de uitingsvorm.

Geen enkele opvoeding is perfect; dat kan ook niet en dat hoeft ook niet, we zijn nou eenmaal mens en wat je zelf niet hebt mee gekregen kun je ook niet aan je kinderen geven. In elke opvoeding zitten dus lacunes en aangezien kinderen alles op zichzelf betrekken geeft dat krassen, deuken of gaten in je energieveld. Met name als het ernstige beschadigingen gaat, zoals emotioneel,- fysiek of seksueel misbruik, dan veroorzaakt het echt gaten waardoor je energie wegsijpelt, mensen energie van je kunnen zuigen of je zelf als spons fungeert en van alles absorbeert wat helemaal niet bij jou hoort.

Boosheid en grensoverschrijdend gedrag

In mijn optiek hebben alle emoties een (signaal)functie. Zo waarschuwt angst je voor potentieel gevaarlijke situaties, zodat je je daar tegen kunt beschermen en verdriet helpt je om emotionele pijn los te laten zodat je weer verder kunt. Boosheid heeft een negatieve connotatie en mijns inziens is dat niet terecht. Boosheid heeft een signaalfunctie: het laat je weten dat er over je grens heen gegaan wordt en dat het nodig is om dat een halt toe te roepen. Het gaat daarbij niet zozeer om de boosheid zelf, maar om de kracht en weerbaarheid die in de kern van de boosheid zitten.

Als kind hebben we allemaal in meer of mindere mate grensoverschrijdend gedrag mee gemaakt en daar hebben we in eerste instantie op een heel natuurlijke manier op gereageerd en wel door boos te worden. Boosheid is voor veel mensen een lastige emotie en als een kind boos wordt dan weten lang niet alle ouders daar goed mee om te gaan. Zo werd ik zelf als kind met de kop onder de koude kraag geduwd om af te koelen, waarmee ik dus de boodschap heb mee gekregen dat het niet oke is om boosheid te voelen. Ook kon ik als kind erg driftig zijn en wist ik niet hoe om te gaan met die krachtige energie; er was echter niemand die me leerde hoe dat wel te doen, dus ging ik het na verloop van tijd onderdrukken.

Je weerbaarheid onderdrukken

Als je je boosheid onderdrukt dan onderdruk je niet alleen dat; je onderdrukt daarmee meteen je natuurlijke weerbaarheid. Het logische gevolg is dat je een zekere mate van weerloosheid in jezelf gaat ervaren, een onvermogen om je te verweren. Soms is dit alleen in specifieke situaties die herinneren aan waar de blokkade ooit is ontstaan en soms ook groeit het uit tot een soort van totale weerloosheid, ook al wordt die vaak niet als zodanig onderkend of hij wordt gecamoufleerd. Juist voor (hoog)gevoelige mensen is die weerbaarheid ontzettend belangrijk.

Hooggevoeligheid en weerloosheid

Alle kinderen zijn gevoelig voor hoe ze behandeld worden en ze zijn ook gevoelig voor wat er niet uitgesproken wordt, voor de energetische boodschappen. Die energetische, onuitgesproken boodschappen worden ook wel het betrekkingsniveau (Transactionele Analyse) genoemd.

Hooggevoelige kinderen zijn extra gevoelig voor deze energieën. Zo voelen zij heel makkelijk de pijn van anderen aan en vanuit hun kinderlogica denken ze dat ze dat moeten mee gaan dragen of dat ze het moeten oplossen. Bij veel hooggevoelige kinderen ontstaat daardoor een soort weerloosheid tegen de pijn van anderen en komt er dus van alles hun energieveld binnen dat daar niet thuis hoort; het kind heeft immers nog niet het onderscheidingsvermogen om te bepalen wat van hem/haar is en wat niet. Zo ontstaat er een chronisch patroon van grensoverschrijding en dat wordt mee genomen het volwassen leven in. Ik zie dan ook bij veel (hoog)gevoelige mensen dit gebrek aan weerbaarheid terug; alleen hebben ze dat zelf niet in de gaten en zoeken de oorzaak buiten zichzelf. Daar ontstaan dus (deels) de allergieën en ergernissen; het aura is een zeef geworden, doordat het natuurlijke weerbaarheidssysteem met de daaruit volgende acties niet meer geactiveerd wordt.

Je weerbaarheid terug nemen

Met name voor hoogsensitieve mensen is het dus ongelooflijk belangrijk om weer weerbaar te worden; weerbaar op een gezonde manier. Dat houdt in dat je weer opnieuw leert om nee te zeggen tegen wat niet bij jou hoort, dat je opnieuw leert om je grens aan te geven. Dat betekent meestal dat je weer te leren hebt om naar de signalen van je lijf te luisteren en om ook je boosheid te mobiliseren.

Naar je lichaam luisteren

Je lichaam geeft precies aan wat goed voor jou is en wat niet, wat bij jou hoort en wat niet. Geeft iets je energie dan is het goed, kost het je energie dan is het niet oke. Door daar naar te luisteren weet je waar jouw grens ligt. Tekenen dat iets of iemand niet goed voor je is onder andere:

 • irritatie
 • teleurstelling
 • kort lontje
 • verveeldheid
 • afdwalen
 • dicht klappen
 • onrust.

Je lichaam geeft dus precies aan waar jouw grens ligt en waar het nodig is om STOP te roepen en je hebt alleen opnieuw te leren om daar naar te luisteren, je hebt immers aangeleerd om de signalen te negeren.

Je assertiviteit mobiliserenSoulNature psycholoog Almere en Amsterdam

Boosheid is de natuurlijke emotie die hoort bij het bewaken van je grens. Waar je hebt aangeleerd om over je grens heen te laten gaan, daar heb je dus automatisch geleerd om je natuurlijke boosheid te onderdrukken. De weerloosheid die daarvan het gevolg is maakt dat je geen verweer meer hebt tegen energieën die van buitenaf op je afkomen; je wordt een energetische spons en dat is waar veel hsp-ers dan ook last van hebben. Vaak wordt gedacht dat dit hoort bij het hsp zijn en die mening deel ik niet. Het voelen van emoties en energieën is mijns inziens op zich niet zo’n probleem; het wordt pas een probleem als jij denkt dat je er iets mee moet:

 • dat je het moet gaan dragen
 • dat je geen nee mag zeggen
 • of dat je mensen moet beschermen tegen teleurstelling
 • dat volwassen mensen niet met kwetsingen om kunnen gaan en dat jij je daaraan moet aanpassen
 • dat je anderen de hand boven het hoofd moet houden
 • of dat jij andermans problemen moet oplossen
 • of dat je de lieve vrede moet bewaren.

Veel hooggevoelige mensen lopen met dit soort beperkende overtuigingen rond en ze zijn gaan geloven dat dit de waarheid is; dat is niet zo, het is een leugen.

Door je je boosheid weer toe te eigenen, door weer boos te mogen worden, neem je je assertiviteit en je weerbaarheid weer terug. Als je je weer weerbaar voelt, dan is je aura niet langer een zeef. Je leert onderscheid te maken tussen wat van jou is en wat niet en je leert weer om dat wat niet van jou is buiten je te houden.

Aankleven

Er is nog een aspect wat hier in mee speelt. Een energie kan alleen maar vast blijven zitten als er in jou een soortgelijke energie aanwezig is. Het kan alleen maar aankleven als er iets in jou is waaraan het kan aankleven. In de meeste gevallen gaat het dan om een onverwerkt stuk uit jouw eigen verleden waar anderen op aan slaan. Als je voldoende schaduwwerk gedaan hebt, oftewel als je je verleden voldoende verwerkt hebt, dan valt er dus ook niet veel meer aan te kleven. Dan kun je zonder probleem alle energieën en emoties voelen zonder er iets mee te moeten; je voelt het en je laat het weer los, het glijdt van je af zonder dat het je wezenlijk raakt.

Afschermingsoefeningen?

Er zijn goede en zinvolle oefeningen die je kunt doen om jezelf af te schermen van negatieve energie. Idem voor reinigingsoefeningen. De reikwijdte hiervan is echter beperkt. Deze oefeningen alleen zullen uiteindelijk niet voldoende zijn. De enige echte oplossing is om te zorgen dat jouw eigen energie zo sterk en zuiver wordt dat negatieve energieën of niet binnen kunnen dringen of geen plek vinden om aan te haken en dus vanzelf weer wegglijden. Het eerste kun je met zowel licht- als schaduwwerk doen, voor het tweede is echt schaduwwerk nodig.

Energetische weerbaarheid

Om HSP als Kracht te kunnen ervaren in plaats van als klacht is het dus nodig om je energetische weerbaarheid terug te nemen. Je heelt je aura en de gaten worden opgevuld in plaats van dat je het ene gat met het andere vult. Je zult merken dat je steeds ongenaakbaarder wordt voor energieën van anderen en dat ook allerlei andere allergieën en irritaties minder worden. Of jij een zeef wilt zijn of niet is een keuze.

“hooggevoeligheid is niet hetzelfde als overgevoeligheid;

hooggevoeligheid betekent niet dat je een spons moet zijn;

als je de meesterschap over jouw weerbaarheid weer terug neemt vallen veel van de uitwassen van hooggevoeligheid weg.

Wat kun je nu zelf al doen

SoulNature psycholoog Almere en AmsterdamUiteindelijk is het nodig om weer te leren om voor jouw grens te staan en dat het helemaal niet nodig is om van alles binnen te laten komen. Dat is een proces en dat kost dus tijd. Het is ook absoluut nodig om schaduwwerk of andere vormen van heling te doen.

Je kunt nu echter al heel praktisch aan de slag gaan om te beginnen om je weerbaarheid terug te nemen. Binnen SoulNature (in Almere en Amsterdam) adviseer ik vaak om een dagboek bij te houden puur gericht op grensoverschrijdend gedrag en de signalen die daar bij horen. Op die manier begin je je bewust te worden van je onderbewuste patronen, want je kunt pas iets veranderen als het bewustzijn aanwezig is. Een dagboek waar je alleen deze grensoverschrijdende situaties in opschrijft (en ook wanneer je je grens wél aan geeft) helpt je om je energie te focussen, waardoor je steeds helderder gaat zien hoe jouw patroon werkt en daardoor kun je je gedrag vervolgens gaan veranderen. De patronen die je hierdoor gaat herkennen kun je vervolgens ook weer mee nemen als je therapie o.i.d. gaat doen.

Wil je meer blogs over Zelf-bevrijding ontvangen?

Klik dan op onderstaande link en je krijgt een mail zo gauw er een nieuwe blog is gepost.

[activecampaign form=1]

Hoe waardevol is dit?

Als je dit artikel waardevol vindt, deel het dan op je tijdlijn, tag andere personen en/of stuur het door naar mensen die je kent en die hier baat bij zouden kunnen hebben. Gun het hen dat ze hun eerste stappen naar een gezondere levensstijl mogen maken.

Wat ga jij doen met deze inzichten?

Welk inzicht vind je het meest nuttig? En ga jij de deur openen voor jouw Ware Zelf? Deel het hieronder in het commentaarvak en/of laat een reactie achter Facebook.

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tweet
Share
Share
Pin