Volledig ontspannen in 10 weken

Online ontspanningstraining op basis van autogene training

Week 9

Introductie

Deze week komt de zonnevlecht er bij, ook wel solar plexus of plexus solaris genoemd. Over de precieze locatie van dit chakra verschillen de meningen een beetje. Het hangt er ook van af op welk niveau je er naar kijkt, want chakra’s hebben verschillende ‘kamers’, die zich op verschillende plekken kunnen bevinden.

Zo wordt het hart-chakra over het algemeen op het borstbeen gesitueerd, terwijl het fysieke hart links in de borstkas zit. Voor de zonnevlecht zijn 2 plekken die vaak gebruikt worden: tussen de navel en het middenrif en 3 vingers onder de navel.

Het is een beetje aan jezelf om te kijken welke voor jouw gevoel beter past, maar gezien we hier met het fysieke lichaam en met fysieke voelen werken lijkt me tussen navel en middenrif de beste plek om je op te focussen (N.B. de ‘kamer’ van de solar plexus onder de navel is op een meer esoterisch niveau).

De zonnevlecht heeft te maken met je energiehuishouding. Het is ook het centrum van het ‘ik’. Thema’s als macht en onmacht en emoties horen bij de zonnevlecht. Spanning die hier mee te maken heeft zet zich vaak vast op het middenrif (verkrampt middenrif) en daarmee beïnvloedt het de adem. Emoties stromen (e-motie, energie-in beweging); vandaar stromend warm. Zie ook het spreekwoord ‘een warm gevoel in je buik krijgen’ of ‘ergens een warm gevoel van krijgen’.

Als de zwaarte en de warmte er goed in zitten zou je al kunnen beginnen door deze weg te laten. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen beginnen met de zin van week 6 (‘ik ben rustig, zwaar, warm, los en ontspannen’) en de zinnen van de eerste 5 weken weg laten.

In de samenvattende zinnen zitten alle voorgaande stappen toch al besloten. In het schema hieronder laat ik ze wel staan, maar ik heb met een streep aangegeven wat je los kunt laten zo gauw dat goed voor jouw voelt. Zelf werk in nog wel met de opbouw uit de eerste 5 weken, maar ik ga er sneller doorheen; de focus komt steeds meer te liggen op de laatste zin van het lijstje. Voel in hoeverre het inkorten bij jou past.

De beoefening

Ga weer comfortabel zitten of op je rug liggen.

Herhaal in jezelf:

6x: ‘ik ben volkomen rustig’.

3x: ‘ik ben heel zwaar’.

3x: ‘ik ben volkomen rustig en heel zwaar’.

3x: ‘ik ben heel warm’.

3x: ‘ik ben volkomen rustig, heel zwaar en warm’.

————————————————————————————————

3x: ‘ik ben rustig, zwaar, warm, los en ontspannen’.

6x: ‘mijn hart klopt rustig en regelmatig, krachtig en gelijkmatig’.

6x: ‘mijn ademhaling is rustig’
(korte pauze)
3x: ‘ik ben volkomen rustig, zwaar, warm, los en ontspannen, mijn hart en adem zijn rustig’.

6x: ‘mijn zonnevlecht is stromend warm’.
(korte pauze)
3x: ‘ik ben volkomen rustig, zwaar, warm, los en ontspannen, mijn hart en adem zijn rustig en mijn zonnevlecht is stromend warm’.

Succes met week 9 van deze autogene training.