Volledig ontspannen in 10 weken

Online ontspanningstraining op basis van autogene training

Week 7

Introductie

We gaan verder met het inkorten van de zinnen voor zwaarte en warmte. Vanaf nu staat in het schema alleen nog maar ‘ik ben heel zwaar/warm’, maar het staat je vrij om ‘ledematen’ of de zinnen met armen en benen te blijven gebruiken.

Het gaat nu snel. Deze week komt het balanceren en stabiliseren van het hartritme er bij.

Tot nu toe heb je de affirmaties op je ademritme gedaan, maar bij het hart neem je het hartritme. Je spreekt de zin uit op het ritme van je hart. Je kunt het hartslag misschien voelen als je je op je lijf concentreert en anders kun je een vinger op je pols of hals leggen. Omdat deze zin dus met een ander ritme werkt, is het belangrijk om ook echt een pauze ervoor en, vanaf week 8, erna.

De beoefening

Ga weer comfortabel zitten of op je rug liggen.

Herhaal in jezelf:

6x: ‘ik ben volkomen rustig’.

3x: ‘ik ben heel zwaar’.

3x: ‘ik ben volkomen rustig en heel zwaar’.

3x: ‘ik ben heel warm’.

3x: ‘ik ben volkomen rustig, heel zwaar en warm’.

3x: ‘ik ben rustig, zwaar, warm, los en ontspannen’.

6x: ‘mijn hart klopt rustig en regelmatig, krachtig en gelijkmatig’.

Succes met week 7 van deze autogene training.